Välkommen till Karlstads universitet

Magister-/ Masterprogram i ämnesdidaktik, 120 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Program- och kursstart

Hej, och välkomna till Magister-/ Master programmet i ämnesdidaktik och Introduktion till ämnesdidaktisk skolutveckling som är programmets första kurs. Vi startar 29 augusti kl. 16-17 med en kortare träff på Zoom som är universitets verktyg för webbträffar (klicka här för information om verktyget). På träffen får ni reda på vad ni behöver förbereda inför vår första och enda närträff under hösten och som sker på plats i Karlstad i sal 3A525 från 31 augusti kl. 13 till 1 september kl. 12. Efter närträffens första dag har vi anordnat en mini-konferens på Värmlands museum om Ämnesdidaktisk professionsutveckling där idéer kring professionsutvecklande teman i samverkan mellan lärare och forskare dryftas. Konferensen börjar kl. 18 och beräknas hålla på till ca 1930. Därefter blir vi kvar på muséet och äter middag på Matbruket tillsammans. Konferensen, mat och alkoholfri dryck är kostnadsfri. Klicka här för att anmäla dig till den.

Under närträffens första dag ges en överblick över programmets syfte, innehåll och ingående kurser och sätts i relation till de erfarenheter ni har med er in i studierna, vilka målsättningar ni har med dem samt vilka förväntningar ni har på programmet. Vi slutar klockan 1600. Den andra dagen startar 0900 och då ägnar vi tiden åt den första kursen där vi går igenom lärandemål, examination, innehåll och form och hur detta är tänkt att lägga en god grund för en meningsfull och lärorik kurs. Därefter introducerar vi kursens första tema för att ge en bra skjuts in i kursen.

Vi ser väldigt mycket fram emot att få träffa er och tillsammans med er ägna tid åt ämnesdidaktikens plats i skolan och vad det kan bidra med i uppdraget att överföra viktig kunskap från en generation till en annan.

Vi använder webb-verktyget Zoom för våra träffar på distans. För att kunna vara med på träffarna behöver du ladda ner en Zoomklient till sin dator. Klicka här så kommer ni till instruktionerna om hur du laddar ner Zoom-klienten. 

Zoomrum för första träffen 29 augusti kl. 16-17

Med vänlig hälsning, Martin Jakobsson, programledare

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Kan vi hjälpa dig?

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE 
Salome Persson

PROGRAMLEDARE  
Martin Jakobsson