Välkomstinformation till antagna studenter

Varmt välkommen till Karlstads universitet!

I välkomstinformationen hittar du viktig information från din utbildning.

Program

visa kurser
  Start Studieform Studietakt Tillfälleskod
Bastermin - Garanterad plats byggingenjör, 30 hp (NBBTE-BYGG) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats Civilingenjör: datateknik, 30 hp (NBBTE-DATE) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats Civilingenjör: Energi och miljöteknik, 30 hp (NBBTE-ENMT) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats Civilingenjör: kemiteknik, 30 hp (NBBTE-CKET) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats Civilingenjör: Teknisk fysik, 30 hp (NBBTE-TEFY) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats Civilingenjör:Maskintekn inr materialtekn, 30 hp (NBBTE-MATE) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats Dataingenjör:datavetenskap, 30 hp (NBBTE-DAVE) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats elektroingenjör, 30 hp (NBBTE-ELMM) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats Energi- och miljöingenjör, 30 hp (NBBTE-ENMI) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats GIS-ingenjör, 30 hp (NBBTE-GISI) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats innovation och design, 30 hp (NBBTE-INDE) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats maskiningenjör, 30 hp (NBBTE-MASK) VT2021 campus 100% (dag)
Bastermin - Garanterad plats Matematikprogrammet, 30 hp (NBBTE-MAAT) VT2021 campus 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2021 campus (Arvika) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2021 campus (Åmål) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2021 campus (Mariestad) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2021 campus (Sunne) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2021 campus (Karlskoga) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2021 campus (Stenungsund) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2021 campus (Falköping) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2021 campus (Nyköping) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2021 campus (Alingsås) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2021 campus (Motala) 100% (dag)
Internationella affärer, 180 hp (SGIEK) VT2021 campus 100% (dag)
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (LAKPU) VT2021 distans 100% (okänd)
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (LAKPU) VT2021 distans 50% (okänd)
Magisterprogram i projektledning, 60 hp (SAFPL) VT2021 distans 50% (okänd)
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen, 120 hp (TAMEM) VT2021 campus 100% (dag)
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp (VGSSK) VT2021 campus 100% (dag)
Socionomprogrammet, 210 hp (SGGEN) VT2021 campus 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska, 75 hp (VASDI) HT2021 distans 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska, 75 hp (VASDI) HT2021 distans 50% (dag)
Specialistsjuksköterska - intensivvård, 60 hp (VASIN) HT2021 distans 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) HT2021 distans 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) HT2021 distans (Gävle) 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) HT2021 distans (Västerås) 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) HT2021 distans (Falun) 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) HT2021 distans (Örebro) 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) HT2021 distans (Eskilstuna) 100% (dag)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp (VASAM) HT2021 distans 50% (dag)
Speciallärarprogrammet - Specialisering: utvecklingsstörning, 90 hp (LASPL-UTVS) HT2021 distans 50% (dag)
Vidareutbildning av obehöriga lärare, 120 hp (LGVAL) VT2021 distans 50% (dag)
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp (LGYRK) VT2021 distans 100% (okänd)
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp (LGYRK) VT2021 distans 50% (okänd)

Kurser

visa program
  Start Studieform Studietakt Period Språk Tillfälleskod
1700-talslitteratur, 7.5 hp (LVAD09) VT2021 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Affärssystem II: Utvecklingsmodeller, 7.5 hp (ISGB06) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Afrikansk populärlitteratur från den postkoloniala romanen till samtida serier, 7.5 hp (ENAL05) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Afrikansk populärlitteratur från den postkoloniala romanen till samtida serier, 7.5 hp (ENAL05) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Akademiskt skrivande på engelska, 7.5 hp (ENGB61) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård, 9 hp (KMA403) VT2021 distans 50% (dag) v11-22 svenska
Allmän relativitetsteori, 7.5 hp (FYAE18) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Allmän rättslära II, 10 hp (JPG010) VT2021 campus 100% (dag) v16-22 svenska
Allmän rättslära III, 7.5 hp (JPA002) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Amerikansk litteratur, 1919 till nutid, 7.5 hp (ENADL6) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Anatomi och fysiologi, 15 hp (MDGAF1) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Använda korpusar för språkforskning, 7.5 hp (ENAES8) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 engelska
Arbetsvetenskap - Magisteruppsats, 15 hp (AVAD88) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Arbetsvetenskap C, 30 hp (AVGC60) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Arbetsvetenskap i praktiken, 7.5 hp (AVGB40) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Arbetsvetenskap personalinriktning, 30 hp (AVGB41) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Associationsrätt, 7.5 hp (JPG005) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv, 7.5 hp (FYGA02) VT2021 campus 33% (kväll) v5-18 svenska
Att leda lokal skolutveckling, 15 hp (PAAUT2) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Att leda och utveckla förskolans verksamhet, 30 hp (LPGF50) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Att skapa kunskap om komplexa sociala processer, 30 hp (SOGA80) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läsutveckling II, 7.5 hp (SPASL4) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Automatiseringstekniker inom mjukvaruutveckling, 3.5 hp (DVAD80) VT2021 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Barnets rätt, 7.5 hp (SMAB07) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Barnrätt, 7.5 hp (JPGH02) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Barns läs-, skriv- och matematiklärande, 30 hp (LPAF61) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter, 7.5 hp (S1GDK4) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter, 7.5 hp (S1GDK4) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik, 7.5 hp (LPGV01) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik, 7.5 hp (LPAV02) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning och VFU - KPU, 15 hp (LPAK05) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning och VFU - KPU, 15 hp (LPAK05) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare, 15 hp (LPGY05) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare, 15 hp (LPGY05) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS, 15 hp (LPAGS5) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS, 15 hp (LPAGS5) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Behandlingsarbete inom missbruksvård, 7.5 hp (SMAM07) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Betyg och bedömning - ämneslärare, 7.5 hp (LPAA02) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Betyg och bedömning - ämneslärare, 7.5 hp (LPAA02) VT2021 distans 100% (dag) v13-17 svenska
Bild i sociala medier, 7.5 hp (KBGSM1) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Bildberättande II, 30 hp (KBGAB2) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Biologi Bas B, 7.5 hp (BIBX23) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Biologi i praktiken, 15 hp (BIGC11) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Biologi i praktiken, 15 hp (BIGC11) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Biologi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (BIGBI2) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Biologi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (BIGBI2) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka, 30 hp (PSG020) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Botanik, 15 hp (BIG004) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Botanik, 15 hp (BIG004) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Botanik, 15 hp (BIG004) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Business by Web och webbanalys, 7.5 hp (ISGA97) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Business by Web och webbanalys, 7.5 hp (ISGA97) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Byggnadsmekanik, 7.5 hp (BYGA10) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner, 2 hp (BYGB24) VT2021 campus 17% (dag) v12-23 svenska
Byggteknikens grunder, 12 hp (BYGA93) VT2021 campus 100% (dag) v9-16 svenska
C#.NET, 7.5 hp (DVGB07) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Dans och koreografi 1, 7.5 hp (DAGDK1) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 svenska
Dans och koreografi 2, 7.5 hp (DAGDK2) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 svenska
Dans och scenisk produktion 1, 7.5 hp (DAGSP1) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 svenska
Dans och scenisk produktion 2, 7.5 hp (DAGSP2) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 svenska
Dansgestaltning 1, 7.5 hp (DAGES1) VT2021 campus 25% (kväll) v3-22 svenska
Dansgestaltning 2, 7.5 hp (DAGES2) VT2021 campus 25% (kväll) v3-22 svenska
Data, makt och etik, 15 hp (MKGB92) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Data, makt och etik, 15 hp (MKGB92) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Databasteknik, 7.5 hp (DVGB04) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Dataplansprogrammering, 4.5 hp (DVAD40) VT2021 distans 17% (dag) v3-22 engelska
Datavetenskap - Masteruppsats, 30 hp (DVAE10) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Datavetenskap - Masteruppsats, 30 hp (DVAE10) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande, 30 hp (LPGF30) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande, 30 hp (LPGF30) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Deformation och brott, 7.5 hp (MTAD12) VT2021 campus 50% (dag) v13-23 svenska
Den digitala tidsålderns mediepublik, 7.5 hp (MKGA91) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Den digitala tidsålderns mediepublik, 7.5 hp (MKGA91) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Den lärande eleven - KPU, 15 hp (LPGK02) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Den lärande eleven - KPU, 15 hp (LPGK02) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Den lärande eleven - yrkeslärare, 15 hp (LPGY02) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Den lärande eleven - yrkeslärare, 15 hp (LPGY02) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Den lärande eleven - ämneslärare, 15 hp (LPGA11) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Den lärande eleven - ämneslärare, 15 hp (LPGA11) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Den lärande eleven 2 - musiklärare, 7.5 hp (MUGL12) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Den lärande eleven del 1 - VAL, 7.5 hp (LPGV21) VT2021 distans 50% (dag) v12-22 svenska
Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare, 7.5 hp (LYGV21) VT2021 distans 50% (dag) v12-22 svenska
Den lärande eleven del 2 - VAL, 7.5 hp (LPGV22) VT2021 distans 50% (dag) v12-22 svenska
Den lärande eleven del 2 - yrkeslärare VAL, 7.5 hp (LYGV22) VT2021 distans 50% (dag) v12-22 svenska
Den lärande eleven II - ämneslärare årskurs 7-9, 7.5 hp (LPGA12) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Den nya politiska historien, 7.5 hp (HIA540) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Den nya politiska historien, 7.5 hp (HIA540) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Det kusliga i litteratur, film och konst, 7.5 hp (LVAD01) VT2021 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Det mångfacetterade kulturarvet, 15 hp (HIG650) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Det mångfacetterade kulturarvet, 15 hp (HIG650) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Det sociala arbetets organisation och ledarskap, 13.5 hp (SMGB04) VT2021 campus 100% (dag) v13-21 svenska
Digital fotogrammetri och 3D-visualisering, 7.5 hp (NGGB48) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Digital hälsoinnovation: Intersektioner mellan design, teknologi och genus, 6.5 hp (GVADWA) VT2021 campus 100% (dag) v24-25 engelska
Digital hälsoinnovation: Intersektioner mellan design, teknologi och genus, 6.5 hp (GVADWA) VT2021 campus 100% (dag) v24-25 engelska
Digitala verktyg i matematikundervisningen, 7.5 hp (MAAK40) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Digitalisering, 7.5 hp (IEAD09) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Digitalisering, 7.5 hp (IEAD09) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Digitalteknik, 7.5 hp (ELGA02) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Diskret matematik, 7.5 hp (MAGA55) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Dynamik med datorstöd, 7.5 hp (MSAD18) VT2021 distans 33% (dag) v3-22 engelska
Dynamik med datorstöd, 7.5 hp (MSAD18) VT2021 distans 33% (dag) v3-22 engelska
Ekonometri, 7.5 hp (STGA02) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Ekonometri, 7.5 hp (NEGB22) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Ekonometri, 7.5 hp (STGA02) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Ekonometri, 7.5 hp (NEGB22) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Electronic Business and Enterprise Systems, 15 hp (ISAD27) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Electronic Business and Enterprise Systems, 15 hp (ISAD27) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik, 7.5 hp (LJG002) VT2021 distans (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik, 7.5 hp (LJG002) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Energi- och miljöoptimering, 15 hp (EMAD11) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier, 7.5 hp (ENGA32) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier, 7.5 hp (ENGA32) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier, 7.5 hp (ENGA32) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp (ENGB62) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp (ENGB62) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp (ENGB62) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelska A, 30 hp (ENGA30) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska A, 30 hp (ENGA30) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska B, 30 hp (ENGB60) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska B, 30 hp (ENGB60) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska B för ämneslärare, 30 hp (ENGL61) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska B för ämneslärare, 30 hp (ENGL61) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska för ekonomer I, 15 hp (ENGA1E) VT2021 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Engelska för ekonomer I, 15 hp (ENGA1E) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Engelska för ekonomer I, 15 hp (ENGA1E) VT2021 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Engelska för ekonomer II, 15 hp (ENGA2E) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Engelska för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG15) VT2021 distans 75% (dag) v10-48 svenska
Engelska för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG15) VT2021 distans 75% (dag) v10-48 svenska
Engelska för tekniker I, 15 hp (ENGAT1) VT2021 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Engelska för tekniker I, 15 hp (ENGAT1) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Engelska för tekniker I, 15 hp (ENGAT1) VT2021 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Engelska för tekniker II, 15 hp (ENGAT2) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Engelska i arbetslivet: skrift, 7.5 hp (ENGPW1) VT2021 distans 50% (dag) v24-33 svenska
Engelska i arbetslivet: tal, 7.5 hp (ENGPS1) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelska i arbetslivet: tal, 7.5 hp (ENGPS1) VT2021 distans 50% (dag) v24-33 svenska
Engelska i arbetslivet: tal, 7.5 hp (ENGPS1) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp (ENGB64) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp (ENGB64) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp (ENGB64) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp (ENGB64) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Ensemble för internationella studenter I, 7.5 hp (MIGE91) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble för internationella studenter II, 7.5 hp (MIGE92) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble I, 7.5 hp (MIGE11) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble II, 7.5 hp (MIGE12) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble II, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV04) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble III, 7.5 hp (MIGE13) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble IV, 7.5 hp (MIGE14) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble IV, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV10) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble V, 7.5 hp (MIGE15) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble VI, 7.5 hp (MIGE16) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensembleprojekt I, 5 hp (MIGE51) VT2021 campus (Arvika) 17% (dag) v3-22 svenska
Ensembleprojekt II, 5 hp (MIGE52) VT2021 campus (Arvika) 17% (dag) v3-22 svenska
Ensembleprojekt III, 5 hp (MIGE53) VT2021 campus (Arvika) 17% (dag) v3-22 svenska
Ensembleprojekt IV, 5 hp (MIGE54) VT2021 campus (Arvika) 17% (dag) v3-22 svenska
Europakunskap, 15 hp (SVGA17) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete, 15 hp (MIGCU4) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete, 22.5 hp (ELGC11) VT2021 campus 75% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete, 22.5 hp (BYGC14) VT2021 campus 75% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete - högskoleexamen i statistik, 7.5 hp (STGB10) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete (KUB), 15 hp (LXAC00) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete / Kandidatarbete, 15 hp (DVGC25) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik, 30 hp (DVAE11) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik, 30 hp (DVAE11) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, 30 hp (EMAE16) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik, 30 hp (CBAEM1) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik, 30 hp (TFAE01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, 22.5 hp (EMGC14) VT2021 campus 75% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, 15 hp (EMGC16) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik med internationell inriktning, 30 hp (EMGC17) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, 22.5 hp (MSGC12) VT2021 campus 75% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT, 22.5 hp (NGGC91) VT2021 campus 100% (dag) v8-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, 22.5 hp (MSGC17) VT2021 campus 75% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik, 15 hp (MTGC11) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem, 15 hp (EMGC15) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för kandidatexamen i mät- och kartteknik, 15 hp (NGGC84) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysik, 15 hp (TFGC01) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för masterexamen i socialt arbete, 15 hp (SMAEX1) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för masterexamen i socialt arbete, 30 hp (SMAEX2) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA01) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA01) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare, 15 hp (LXAA02) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare, 15 hp (LXAA02) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare, 15 hp (LXAA02) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA04) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA04) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA05) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA05) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA05) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - kemi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA07) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - kemi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA07) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA14) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA14) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA08) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA08) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA10) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA10) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA12) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA12) VT2021 distans 100% (blandad) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA12) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - teknik med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA13) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik, 30 hp (LXAG74) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik, 30 hp (LXAG74) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik, 30 hp (LXAG74) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket, 30 hp (LXAG75) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket, 30 hp (LXAG75) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket, 30 hp (LXAG75) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska, 30 hp (LXAG71) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska, 30 hp (LXAG71) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik, 30 hp (LXAG73) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik, 30 hp (LXAG73) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO, 30 hp (LXAG72) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO, 30 hp (LXAG72) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/Teknik, 30 hp (LXAG77) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/Teknik, 30 hp (LXAG77) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO, 30 hp (LXAG76) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO, 30 hp (LXAG76) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete i folkhälsovetenskap (master), 30 hp (FHABE3) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister), 15 hp (FHABE1) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master), 15 hp (FHABE2) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete i matematik, 30 hp (MAAE01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Examensarbete i matematik, 30 hp (MAAE01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Examensarbete i speciallärarprogrammet, 15 hp (LPAGS7) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete inom lärarprogrammet, 15 hp (LXGCP2) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete inom lärarprogrammet, 7.5 hp (LXGCP4) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete inom lärarprogrammet, 15 hp (LXGCP2) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete inom lärarprogrammet, 7.5 hp (LXGCP4) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik), 15 hp (LXACP1) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik, 30 hp (CKAE90) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Externredovisning II, 7.5 hp (FEGB56) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter, 7.5 hp (GVGA76) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Familjerätt, 8 hp (JPG009) VT2021 campus 100% (dag) v11-16 svenska
Fastighetsföretagets ekonomi, 9 hp (FEGA49) VT2021 campus 100% (dag) v17-22 svenska
Fastighetsrätt, 15 hp (RVGB41) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Feministiska perspektiv på politik, 7.5 hp (SVAM03) VT2021 campus 100% (dag) v13-18 svenska
Flervariabelanalys, 7.5 hp (MAGA54) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Folkhälsovetenskap praktik, 15 hp (FHAPR1) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Folkhälsovetenskap praktik, 15 hp (FHAPR1) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Folkhälsovetenskap: examensarbete, 15 hp (FHGBE2) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Fordonskonstruktion, 15 hp (MSGC54) VT2021 campus 25% (dag) v4-34 svenska
Forskningsmetodik och fördjupningsarbete, 15 hp (PSGB06) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Forskningsområden inom mjukvaruutveckling, 7.5 hp (DVAD13) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Forskningsområden inom mjukvaruutveckling, 7.5 hp (DVAD13) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap, 7.5 hp (ENAS04) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap, 7.5 hp (ENAS04) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Forskningsprojekt inom Datavetenskap, 15 hp (DVAE06) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Forskningsprojekt inom Datavetenskap, 30 hp (DVAE07) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Forskningsprojekt inom Datavetenskap, 15 hp (DVAE06) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Forskningsprojekt inom Datavetenskap, 30 hp (DVAE07) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Forskningsprojekt inom Informatik, 30 hp (ISAE07) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Forskningsprojekt inom Informatik, 30 hp (ISAE07) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Fortsättningskurs i programmering, 7.5 hp (ISGB08) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknik, 7.5 hp (KBGAF3) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Framtida webbstandarder, 7.5 hp (ISGC17) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv, 15 hp (PSGB07) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Funktionella material, 7.5 hp (CBAD81) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Funktionella material, 7.5 hp (CBAD81) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Fysik Bas C, 7.5 hp (FYBX33) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Fysik II med didaktisk inriktning, 30 hp (FYGL21) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Fysik II med didaktisk inriktning, 30 hp (FYGL21) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Fysik, examensarbete kandidatnivå, 22.5 hp (FYGC10) VT2021 campus 100% (dag) v8-22 svenska
Fältarbete: förberedelser och metoder, 15 hp (REGFA2) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Fältarbete: förberedelser och metoder, 15 hp (REGFA2) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Förberedande kurs i matematik, 1.5 hp (MABX03) HT2021 campus 100% (dag) v34-34 svenska
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys, 7.5 hp (SOAE20) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys, 7.5 hp (SOAE20) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Företagsekonomi - examensarbete civilekonom, 30 hp (FEAD60) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Företagsekonomi - Kandidatuppsats, 15 hp (FEGC43) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Företagsekonomi - kandidatuppsats, 15 hp (FEGC10) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Företagsekonomi - magisteruppsats, 15 hp (FEAD01) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Företagsekonomi - masteruppsats, 30 hp (FEAE01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Företagsekonomi I, 30 hp (FEGA01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Företagsekonomi II, 30 hp (FEGB01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Företagsekonomi, kvalificerad praktik, 30 hp (FEGC18) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Förskolan och vetenskapliga perspektiv, 30 hp (LPGF70) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Förskolan och vetenskapliga perspektiv, 30 hp (LPGF70) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Generell projektledningsmetodik, 7.5 hp (IEGA61) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Generell projektledningsmetodik, 7.5 hp (IEGA61) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Genusvetenskap I, 30 hp (GVGA30) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Genusvetenskap III, 30 hp (GVGC20) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Geodesi, 7.5 hp (NGGA24) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Geografi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (GEGL11) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Geografi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (GEGD11) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Geografi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (GEGL11) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Geografiska informationssystem I, 7.5 hp (NGGA23) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Geometri, 7.5 hp (MAGB10) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
GIS, samhällsplanering och projektarbete, 12.5 hp (NGGA19) VT2021 campus 100% (dag) v14-22 svenska
Global hälsa, 7.5 hp (FHGGH1) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Global hälsa, 7.5 hp (FHGGH1) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Grafisk form I, 15 hp (MKGA38) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Grafiska användargränssnitt, 7.5 hp (DVGA11) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Grunderna inom mjukvarutestning, 7.5 hp (DVGB17) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Grundläggande klinisk omvårdnad, 30 hp (OMG002) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Grundläggande programmering, 7.5 hp (ISGA04) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Grundläggande programmering, 7.5 hp (ISGA04) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Hantering av komplexa miljörisker, 15 hp (RHG220) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Hantering av komplexa miljörisker, 15 hp (RHG220) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Hantering av komplexa miljörisker, 15 hp (RHG220) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet, 15 hp (KMA318) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Historia II, 30 hp (HIGB01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Historia II med didaktisk inriktning, 30 hp (HIGL12) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Historia II med didaktisk inriktning, 30 hp (HIGL12) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Historia, uppsats, 15 hp (HIGC20) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Historia, uppsats, 15 hp (HIGC20) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Huvudinstrument II, västerländsk konstmusik, 15 hp (KOGV03) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Huvudinstrument IV, västerländsk konstmusik, 15 hp (KOGV09) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Huvudinstrument IV, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV17) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Huvudinstrument VI, västerländsk konstmusik, 15 hp (KOGV14) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar, 15 hp (CCGA01) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar, 15 hp (CCGA01) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar, 15 hp (CCGA01) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv, 7.5 hp (MVAE34) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Hållfasthetslära för byggingenjörer, 7.5 hp (BYGB10) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Hälsopsykologi och kommunikation, 7.5 hp (OHG009) VT2021 distans 100% (dag) v13-17 svenska
Idéhistoria II, 30 hp (KVGH20) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Idéhistoria II, 30 hp (KVGH20) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner, 7.5 hp (KVGH21) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Idéhistoria II: Självständigt arbete I, 7.5 hp (KVGH24) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp (IDGB17) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Idrottsvetenskap II, 30 hp (IDGBA2) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Idrottsvetenskap II, 30 hp (IDGBA2) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Idrottsvetenskap III, 30 hp (IDGC11) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Idrottsvetenskap III, 30 hp (IDGC11) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2, 30 hp (IDGL12) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2, 30 hp (IDGL12) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Immaterialrätt, 7.5 hp (JPGA02) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Individ, organisation och samhälle, 30 hp (PSG040) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Individen och samhället, 30 hp (SOGA60) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Industriell ekonomi - examensarbete, 15 hp (IEGC10) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Industriell ekonomi - examensarbete, 30 hp (IEAE02) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Industriell marknadsföring, 7.5 hp (IEGA05) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Industriella automationssystem, 7.5 hp (ELGB14) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Informatik - Högskoleuppsats, 7.5 hp (ISGB09) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Informatik - Högskoleuppsats, 7.5 hp (ISGB09) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Informatik - Kandidatuppsats, 15 hp (ISGC09) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Informatik - Kandidatuppsats, 15 hp (ISGC09) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Informatik - Magisteruppsats, 15 hp (ISAD13) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Informatik - Magisteruppsats, 15 hp (ISAD13) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Informatik - Masteruppsats, 30 hp (ISAE09) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Informatik - Masteruppsats, 30 hp (ISAE09) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Information för affärsbeslut, 7.5 hp (FEGB36) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Informationsarbete i teori och praktik, 30 hp (MKGA23) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Informationssystem och IT, 7.5 hp (ISGA01) VT2021 campus 50% (dag) v23-34 svenska
Inkluderande och hållbar arbetsmiljö, 7.5 hp (AVGB42) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Inledande kemi, 7.5 hp (KEGA21) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Inledande matematik, 7.5 hp (MAGA09) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Innehåll, arbetssätt och bedömning, 7.5 hp (S2GA40) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Instrument för internationella studenter I, 15 hp (MIGI91) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Instrument för internationella studenter II, 15 hp (MIGI92) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Instrument och ensemble 2, 7.5 hp (MUGL13) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Instrument och ensemble 4, 15 hp (MUGL25) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Instrument och ensemble 6, 7.5 hp (MUAL03) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Instrumental- eller sångmetodik I, 7.5 hp (MIGI41) VT2021 distans (Arvika) 25% (blandad) v3-22 svenska
Instrumental- eller sångmetodik II, 7.5 hp (MIGI42) VT2021 distans (Arvika) 25% (blandad) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång I, 7.5 hp (MIGI21) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång I, 7.5 hp (MIGI21) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång II, 7.5 hp (MIGI22) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång III, 7.5 hp (MIGI23) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång IV, 7.5 hp (MIGI24) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång V, 7.5 hp (MIGI25) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång VI, 7.5 hp (MIGI26) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång VII, 7.5 hp (MIGI27) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång VIII, 7.5 hp (MIGI28) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Intensivvård i teori och praktik II, 9 hp (KMA513) VT2021 distans 75% (dag) v17-22 svenska
Interkultur I, 15 hp (IKGA1A) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Interkultur I, 15 hp (IKGA1A) VT2021 distans 100% (dag) v24-33 svenska
Interkultur I: film och audiovisuella medier, 7.5 hp (IKGAFM) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Interkultur I: film och audiovisuella medier, 7.5 hp (IKGAFM) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 engelska
Interkultur I: film och audiovisuella medier, 7.5 hp (IKGAFM) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Interkultur I: kulturmöten och identiteter, 15 hp (IKGAA2) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Interkultur: teori, metod och uppsats, 15 hp (IKGB03) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Interkulturell affärskommunikation, 15 hp (IKGABC) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Interkulturell affärskommunikation, 15 hp (IKGABC) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 engelska
Interkulturell affärskommunikation, 15 hp (IKGABC) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
International Politics, 7.5 hp (SVGE60) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 engelska
International Politics, 7.5 hp (SVGE60) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Internationell affärsmiljö, 7.5 hp (FEGB33) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Internationell affärsmiljö, 7.5 hp (FEGB33) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Internationell politik, 7.5 hp (SVGA14) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Introduktion till Cloud Computing, 1.5 hp (DVAD51) VT2021 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Introduktion till dataplansprogrammering, 1.5 hp (DVAD41) VT2021 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Introduktion till engelskspråkig litteratur, 7.5 hp (ENGA34) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Introduktion till engelskspråkig litteratur, 7.5 hp (ENGA34) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Introduktion till engelskspråkig litteratur, 7.5 hp (ENGA34) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning , 7.5 hp (S2GB50) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning , 7.5 hp (S2GB50) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV), 1.5 hp (DVAD53) VT2021 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Introduktion till programmering för lärare, 5 hp (DVGA22) VT2021 distans 33% (dag) v5-19 svenska
Introduktion till programmering för lärare, 5 hp (DVGA22) HT2021 distans 50% (dag) v25-32 svenska
Introduktion till programmering för lärare, 5 hp (DVGA22) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Introduktion till Software Defined Networking (SDN), 1.5 hp (DVAD52) VT2021 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Introduktion till svensk socialrätt, familjerätt och hälso- och sjukvårdsrätt, 15 hp (RVGE02) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Introduktion till svensk socialrätt, familjerätt och hälso- och sjukvårdsrätt, 15 hp (RVGE02) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Introduktionskurs IoD, 7.5 hp (MSGA18) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Journalistik, 15 hp (MKGA44) VT2021 distans 50% (blandad) v3-22 svenska
Juridik för det sociala arbetet, 13.5 hp (SMGB02) VT2021 campus 100% (dag) v13-21 svenska
Kandidatuppsats i biologi, 15 hp (BIGC16) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Kandidatuppsats i biologi, 15 hp (BIGC16) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Kandidatuppsats i biologi, 15 hp (BIGC16) VT2021 campus 50% (dag) v23-44 svenska
Kandidatuppsats i biologi, 15 hp (BIGC16) VT2021 distans 50% (dag) v23-44 svenska
Kartografi I, 7.5 hp (NGGA22) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kemi Bas B, 7.5 hp (KEBX23) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kemi i samhället, 7.5 hp (KEGB20) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kemi i samhället, 7.5 hp (KEGB20) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Kemi II med didaktisk inriktning, 30 hp (KEGL22) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Kemi II med didaktisk inriktning, 30 hp (KEGL22) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Kemi kandidatarbete, 15 hp (KEGCX4) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Kemi kandidatarbete, 15 hp (KEGCX4) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Kemi kandidatarbete, 22.5 hp (KEGCX5) VT2021 distans 100% (dag) v8-22 svenska
Kemi kandidatarbete, 30 hp (KEGCX6) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Kemisk reaktionsteknik, 7.5 hp (CKGB5D) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kemiska beräkningar, 7.5 hp (KEGA31) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Kemiteknik, examensarbete, 15 hp (KTGCG6) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Klassisk brittisk barnlitteratur, 7.5 hp (ENGABL) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Klimat i förändring, 7.5 hp (CCGA03) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Kompetensbaserad rekrytering, 7.5 hp (IEGA51) VT2021 distans 75% (dag) v23-29 svenska
Komplex analys och transformer, 7.5 hp (MAGB61) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Komposition och arrangering I, 7.5 hp (MIGTK1) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Komposition och arrangering II, 7.5 hp (MIGTK2) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Konst- och bildvetenskap II, 30 hp (KVGK40) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst, 7.5 hp (KVGK42) VT2021 distans 50% (blandad) v8-17 svenska
Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete, 7.5 hp (KVGK44) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Konst- och bildvetenskap II: teori och metod, 7.5 hp (KVGK43) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst, 7.5 hp (KVGK32) VT2021 distans 50% (blandad) v13-22 svenska
Konstruktionsteknik I, I&D, 7.5 hp (MSGB47) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Konstruktionteknik I, Maskin, 7.5 hp (MSGB46) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kontinuummodellering, 7.5 hp (MAAD26) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Kontinuummodellering, 7.5 hp (MAAD26) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Kontraktsrätt med ersättningsrätt, 15 hp (JPG004) VT2021 campus 100% (dag) v8-17 svenska
Kraftelektronik, 7.5 hp (ELGA15) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG05) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG05) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG05) VT2021 distans 75% (dag) v9-48 svenska
Kreativt skrivande, 7.5 hp (LVGAK1) VT2021 distans 100% (blandad) v24-28 svenska
Kreativt skrivande II, 7.5 hp (LVGAK2) VT2021 distans 50% (blandad) v13-22 svenska
Kriskommunikation, 7.5 hp (MKGA81) VT2021 distans 25% (blandad) v3-22 engelska
Kulturgeografi III, 30 hp (KGGC02) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Kulturgeografi III, 30 hp (KGGC02) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Kulturvetenskapliga metoder I, 7.5 hp (KVGBM1) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Kvantfysik I, 7.5 hp (FYGB07) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kvantfysik i verkligheten, 4.5 hp (FYGA29) VT2021 distans 33% (dag) v24-33 svenska
Lastbalansering i datacenternät, 1.5 hp (DVAD42) VT2021 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Leda lärande - grundlärare, 15 hp (LPAG01) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Leda lärande - grundlärare, 15 hp (LPAG01) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Leda lärande - grundlärare, 15 hp (LPAG01) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Leda lärande - KPU, 15 hp (LPAK04) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Leda lärande - KPU, 15 hp (LPAK04) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Leda lärande - yrkeslärare, 15 hp (LPGY04) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Leda lärande - yrkeslärare, 15 hp (LPGY04) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Leda lärande 2 - musiklärare, 7.5 hp (MUAL02) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Leda och utveckla operationssjukvård, 7.5 hp (OMA602) VT2021 distans 75% (dag) v17-22 svenska
Ledarskap och ledning i skolan, 15 hp (PAAU60) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Ledarskap och personlighet, 7.5 hp (PSAD09) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Ledarskap och personlighet, 7.5 hp (PSAD09) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Ledarskap, organisation och kön, 7.5 hp (GVGA11) VT2021 campus 25% (kväll) v3-22 svenska
Ledning och administration i socialt arbete, 7.5 hp (SMAL07) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Levd filosofi, terapi och andlighet: religionsfilosofiska perspektiv på klassisk och samtida filosofi, 15 hp (REGLEF) VT2021 distans 100% (dag) v23-34 engelska
Linjär algebra II, 7.5 hp (MAGC07) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Litteraturvetenskap, 30 hp (LVGAF3) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Litteraturvetenskap, 30 hp (LVGAF3) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Litteraturvetenskap II, 30 hp (LVGBF7) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Litteraturvetenskap II, 30 hp (LVGBF7) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Litteraturvetenskap II, 30 hp (LVGBF7) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Litteraturvetenskap III, 30 hp (LVGCF2) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Litteraturvetenskap III, 30 hp (LVGCF2) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Låtskrivande 2, 7.5 hp (LJGM13) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v13-22 svenska
Lärande i arbetslivet, 15 hp (BYGB18) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Lärande och undervisning i särskolan Del II, 15 hp (LPAUS2) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Magisteruppsats i biologi, 15 hp (BIAD18) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Magisteruppsats i biologi, 15 hp (BIAD18) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Magisteruppsats i geomediastudier, 15 hp (MKA202) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Magisteruppsats i geomediastudier, 15 hp (MKA202) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Magisteruppsats i geomediastudier, 15 hp (MKA202) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Magisteruppsats i statsvetenskap, 15 hp (SVAM15) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Makroekonomi, 7.5 hp (NEGB14) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Makroekonomi, 7.5 hp (NEGB14) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Makromolekylers fysikaliska kemi C, 15 hp (KEGCM1) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Makromolekylers fysikaliska kemi C, 15 hp (KEGCM1) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Makromolekylers fysikaliska kemi D, 15 hp (KEADM1) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Makromolekylers fysikaliska kemi D, 15 hp (KEADM1) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Marknadsrätt med konkurrensrätt, 15 hp (JPGA01) VT2021 campus 100% (dag) v8-17 svenska
Maskinelement, 7.5 hp (MSGB40) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Masteruppsats i biologi, 30 hp (BIAD17) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Masteruppsats i biologi, 30 hp (BIAD17) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 engelska
Masteruppsats i biologi, 30 hp (BIAD17) VT2021 campus 67% (dag) v23-2 svenska
Masteruppsats i biologi, 30 hp (BIAD17) VT2021 distans 67% (dag) v23-2 svenska
Masteruppsats i geomediastudier, 30 hp (MKA400) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Masteruppsats i geomediastudier, 30 hp (MKA400) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Masteruppsats i historia, 30 hp (HIA680) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Masteruppsats i statsvetenskap, 30 hp (SVA510) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Matematik Bas D, 7.5 hp (MABX43) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Matematik för lärare: Geometri, 7.5 hp (MAGK20) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Matematik för lärare: Geometri, 7.5 hp (MAGK20) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Matematik II med didaktisk inriktning, 30 hp (MAGL22) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Matematik II med didaktisk inriktning, 30 hp (MAGL22) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Matematik, examensarbete, 15 hp (MAGC00) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Material i industriella tillämpningar, 7.5 hp (MTAD10) VT2021 campus 50% (dag) v13-25 svenska
Material och Miljö, 7.5 hp (CKGB5C) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Medie- och kommunikationsvetenskap III, 30 hp (MKGC10) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Mediepraktik, 15 hp (MKGA47) VT2021 distans 100% (blandad) v13-22 svenska
Mekanik med tillämpningar 1, 7.5 hp (FYGA26) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Metod och teori i miljövetenskap, 15 hp (MVG320) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Metod och teori i riskhantering, 15 hp (RHG320) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Metodik för barnkör, 7.5 hp (MIGDB1) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Miljö- och naturresursekonomi, 7.5 hp (NEGB20) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Miljö- och naturresursekonomi, 7.5 hp (NEGB20) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Miljöpolitik, 7.5 hp (SVAM02) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Miljövetenskap - Examensarbete, 15 hp (MVG400) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Miljövetenskapens grunder, 7.5 hp (MVGA20) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Modellering av informationssystem, 15 hp (ISAD14) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Modellering av informationssystem, 15 hp (ISAD14) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Modellering och simulering av dynamiska system, 7.5 hp (ELGB15) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Modern experimentell fysik, 7.5 hp (FYGB06) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Modern yoga: religion, kropp och hälsa, 7.5 hp (REGYOG) VT2021 distans 25% (kväll) v3-22 svenska
Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete , 7.5 hp (FHAMI1) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Musik i klass 2, 7.5 hp (MUGL14) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik i klass 4, 15 hp (MUGL26) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Musik i klass 4, 15 hp (MUGL26) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Musik i klass 6, 7.5 hp (MUAL04) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik med barn II, 7.5 hp (MIGMB4) VT2021 campus (Arvika) 25% (okänd) v3-22 svenska
Musik med didaktisk inriktning 10, 7.5 hp (MUAL13) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik med didaktisk inriktning 2, 22.5 hp (MUGL03) VT2021 campus (Arvika) 75% (dag) v3-22 svenska
Musik med didaktisk inriktning 4, 7.5 hp (MUGL11) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik med didaktisk inriktning 6, 7.5 hp (MUGL24) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musik med didaktisk inriktning 8, 7.5 hp (MUAL01) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik- och ljudproduktion 2, 7.5 hp (MUGL16) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik- och ljudproduktion 4, 15 hp (MUGL33) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Musik- och ljudproduktion 6, 7.5 hp (MUAL16) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musikalisk interpretation I, 7.5 hp (MIGIKK) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation II, 7.5 hp (MIGIK2) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation III, 7.5 hp (MIGIK3) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation IV, 7.5 hp (MIGIK4) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation V, 7.5 hp (MIGIK5) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation VI, 7.5 hp (MIGIK6) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete, 15 hp (MIADI1) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Musikkunskap I, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV05) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikkunskap III, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV11) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikteori för internationella studenter 1b, 7.5 hp (MIGT92) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikteori och gehörslära 2, 7.5 hp (LJGT11) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v13-22 svenska
Musikteori och komposition 2, 7.5 hp (MUGL15) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musikteori och komposition 4, 15 hp (MUGL27) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Musikteori och komposition 6, 7.5 hp (MUAL05) VT2021 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musikutövandets och lärandets ergonomi I, 7.5 hp (MIGIE1) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikutövandets och lärandets ergonomi II, 7.5 hp (MIGIE2) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Män, manligheter och förändringsprocesser, 7.5 hp (GVGA13) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 engelska
Nationalekonomi, 30 hp (NEGA01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom, 30 hp (NEAD08) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Nationalekonomi - fortsättningskurs, 30 hp (NEGB01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Nationalekonomi - Kandidatuppsats, 15 hp (NEGC04) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Nationalekonomi - Magisteruppsats, 15 hp (NEAD07) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Nationalekonomi för Pol. Kand, 30 hp (NEGA07) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi, 7.5 hp (IEGA02) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Nationalekonomi, praktik, 7.5 hp (NEGC24) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 svenska
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2, 30 hp (BIGNK2) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2, 30 hp (BIGNK2) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG19) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG19) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, biologi, 7.5 hp (FYGL11) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, fysik, 7.5 hp (FYGL10) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Naturvetenskap, teknik, bild och drama, 30 hp (LPGF40) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Naturvetenskaplig bastermin, 30 hp (BBBX08) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Naturvårdsbiologi, 15 hp (BIGC02) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Naturvårdsbiologi, 15 hp (BIGC02) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Nätövervakning med programmerbara dataplan, 1.5 hp (DVAD43) VT2021 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Offentlig ekonomi och politik, 7.5 hp (NEGB23) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Offentlig ekonomi och politik, 7.5 hp (NEGB23) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet, 30 hp (OMG026) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa, 37.5 hp (OMG003) VT2021 campus 100% (dag) v3-39 svenska
Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession, 30 hp (OMG001) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Oral hälsa prevention - kliniska studier I, 7.5 hp (OHG010) VT2021 distans 100% (dag) v18-22 svenska
Ordförråd och fraseologi, 7.5 hp (S1GB05) VT2021 distans 50% (blandad) v13-22 svenska
Organisation, innovation och evidensbaserad psykoterapi, 30 hp (PSA080) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Organisering, interaktion och samhälle, 7.5 hp (SOAE60) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Organisk kemi B, 7.5 hp (KEGB01) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Organisk kemi B, 7.5 hp (KEGB01) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Orienteringskurs i GIS, 7.5 hp (NGGAD1) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Orienteringskurs i GIS, 7.5 hp (NGGAD1) VT2021 distans 50% (dag) v23-32 svenska
Palliativ vård, 7.5 hp (OMG124) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Personlig och professionell utveckling II, 1.5 hp (SMGC12) VT2021 campus 100% (dag) v22-22 svenska
Personlig och professionell utveckling III, 1.5 hp (SMGC13) VT2021 campus 100% (dag) v22-22 svenska
Personlig och professionell utveckling IV, 1.5 hp (SMGC14) VT2021 campus 100% (dag) v22-22 svenska
Perspektiv på projektledning, 7.5 hp (IEAD66) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Perspektiv på projektledning, 7.5 hp (IEAD66) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Perspektiv på projektledningsmetodik, 7.5 hp (IEAD61) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Portabla format, 5 hp (ISGB13) VT2021 campus 50% (dag) v16-22 svenska
Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur, 7.5 hp (LVAD06) VT2021 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Praktik i Miljö och Säkerhet, 7.5 hp (RHG330) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Praktik: Geomedia, 15 hp (MKA300) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Praktik: Geomedia, 15 hp (MKA300) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Praktik: Juridik, 7.5 hp (JPA001) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Praktik: kulturstudier, 15 hp (KVGCPK) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Praktik: Medie- och kommunikationsvetenskap, 30 hp (MKGA87) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Praktik: Politices kandidat , 30 hp (SVGP30) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Praktikkurs i matematik, 7.5 hp (MAAD27) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Praktikkurs i matematik, 7.5 hp (MAAD27) VT2021 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Prestationsutvecklingsstrategier, 7.5 hp (IDGB18) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Processtekniskt projekt, 7.5 hp (CKGB56) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Produktionssystem, 7.5 hp (MSGB34) VT2021 campus 50% (dag) v13-25 svenska
Produktionssystem I, M, 7.5 hp (MSGB39) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Produktionssystem IoD, 7.5 hp (MSGB41) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Programspråk, 7.5 hp (DVGC01) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Projekthantering ur ett ledningsperspektiv, 7.5 hp (IEGA62) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Projektledning, 15 hp (IEGA60) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Projektledning - Magisteruppsats, 15 hp (IEAD69) VT2021 campus 100% (dag) v8-17 svenska
Projektledning och design, 15 hp (MKA201) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Projektledning och design, 15 hp (MKA201) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Projektledning och design, 15 hp (MKA201) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Projektledning och produktion, 15 hp (MKGB24) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Psykisk hälsa och ohälsa, 7.5 hp (OMA126) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Psykologi - grunder, 30 hp (PSGA38) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Psykologins forskningsfält, 30 hp (PSGC20) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Psykologprogrammet: Examensuppsats, 30 hp (PSA100) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Religionsvetenskap II, 30 hp (REGBB2) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Religionsvetenskap II, 30 hp (REGBB2) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2, 30 hp (REGL12) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2, 30 hp (REGL12) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Reningsteknik, 15 hp (EMGB13) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Responsteorier. Läsares interaktion med texter, 7.5 hp (LVAD05) VT2021 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Risk- och miljökommunikation, 7.5 hp (RHG210) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Risk- och miljöstudier: kandidatuppsats, 15 hp (RMG602) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Riskhantering - Examensarbete, 15 hp (RHG400) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Riskhantering - Magisterarbete, 15 hp (RHAD15) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Riskhantering - Masterarbete, 30 hp (RHAE01) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Riskhantering i finansiella företag, 7.5 hp (NEGC49) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Riskhantering i finansiella företag, 7.5 hp (NEGC49) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Sakernas internet, 7.5 hp (DVAD70) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Samhällskunskap 2, 30 hp (SHG002) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällskunskap 2, 30 hp (SHG002) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällskunskap 4, 30 hp (SHA004) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällskunskap II med didaktisk inriktning, 30 hp (SHGL12) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällskunskap II med didaktisk inriktning, 30 hp (SHGL12) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp (LPGG08) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp (LPGG08) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG30) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik, 15 hp (SMGC01) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Samhällsvetenskaplig metod och uppsats, 15 hp (KGGB53) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Separationsprocesser, 7.5 hp (CKGB55) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Separationsprocesser, 7.5 hp (CKGB55) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Simulering och modellering, 7.5 hp (MTAD13) VT2021 campus 50% (dag) v13-23 svenska
Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, 15 hp (KMA317) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, 15 hp (KMA317) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap, 15 hp (OMG008) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Självständig fördjupning, 30 hp (SOG100) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete - uppsats, 30 hp (LVADSA) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Självständigt arbete - uppsats, 30 hp (LVAD30) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Självständigt arbete - uppsats, 30 hp (LVAD30) VT2021 distans 50% (blandad) v3-2 svenska
Självständigt arbete 2 - musiklärare, 15 hp (MUAL15) VT2021 campus (Arvika) 67% (dag) v8-22 svenska
Självständigt arbete för lärare, 15 hp (PAAM04) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete I - Kulturstudier, 7.5 hp (KVGBS1) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Självständigt arbete i historia I, 15 hp (HIASM1) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete i musikproduktion, 15 hp (LJGM16) VT2021 campus (Arvika) 50% (dag) v13-22 svenska
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete, 15 hp (PAA001) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete i specialpedagogik I, 15 hp (SPAGS7) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete i specialpedagogik II, 15 hp (SPASA2) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling I, 15 hp (PAAU40) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II, 15 hp (PAAUT8) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master), 30 hp (ENAES2) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master), 15 hp (ENAES3) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master), 30 hp (ENAEL2) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master), 15 hp (ENAEL3) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV16) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete: Digital analys, 30 hp (MKGC90) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Skatterätt - Magisteruppsats, 15 hp (RVAD23) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Skissteknik I, 7.5 hp (KBGAT1) VT2021 campus 25% (kväll) v3-22 svenska
Skissteknik I, 7.5 hp (KBGAT1) VT2021 distans 50% (blandad) v24-33 svenska
Skissteknik II, 7.5 hp (KBGAT2) VT2021 campus 25% (kväll) v3-22 svenska
Skola som system och idé - KPU, 15 hp (LPGK08) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Skola som system och idé - KPU, 15 hp (LPGK08) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Skola som system och idé - yrkeslärare, 15 hp (LPGY01) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Skola som system och idé - yrkeslärare, 15 hp (LPGY01) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Skola som system och idé 2 - musiklärare, 7.5 hp (MUGL04) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Skola som system och idé del I - yrkeslärare FVI, 7.5 hp (LPGYF1) VT2021 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Skola som system och idé del II - yrkeslärare FVI, 7.5 hp (LPGYF2) VT2021 distans 25% (blandad) v12-22 svenska
Skolutvecklingens teori och praktik, 15 hp (PAAU80) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Socialgerontologi, 7.5 hp (SMAS07) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Socialpsykologi I, 30 hp (SOGA30) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Socialpsykologi II, 30 hp (SOGB10) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Socialrätt, 15 hp (JPGH01) VT2021 campus 100% (dag) v8-17 svenska
Sociologi I, 30 hp (SOGA01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Sociologi II, 30 hp (SOGB01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Sociologi III, 30 hp (SOGC01) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Sociologi IV, Examensarbete, 15 hp (SOAD30) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Sociologi IV, V, Examensarbete, 30 hp (SOAE50) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Sociologi V Examensarbete, 15 hp (SOAE30) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg, 7.5 hp (ESGDL4) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska I: Modern spanskspråkig text, 7.5 hp (ESGA40) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska II: Fonetik och språkvetenskap, 7.5 hp (ESGB10) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska II: Fonetik och språkvetenskap, 7.5 hp (ESGB10) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur, 7.5 hp (ESGB40) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur, 7.5 hp (ESGB40) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska III: Självständigt arbete, 15 hp (ESGCUP) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan, 30 hp (ESGL13) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan, 30 hp (ESGL13) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Spanska, Nybörjarkurs 2, 15 hp (ESGN02) VT2021 campus 50% (kväll) v3-22 svenska
Specialisering 1, del 3, 7.5 hp (MIGAS3) VT2021 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan, 7.5 hp (LPAGS2) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan, 7.5 hp (SPAGS2) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan, 7.5 hp (SPAGS2) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever, 7.5 hp (S2GLU1) VT2021 distans 100% (dag) v23-27 svenska
Språkhistoria och nordistik, 7.5 hp (S1GB04) VT2021 distans 50% (blandad) v13-22 svenska
Språkhistoria och nordistik, 7.5 hp (S1GB04) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Språkvård och hjälpmedel, 7.5 hp (S1GA04) VT2021 distans 50% (blandad) v13-22 svenska
Statistik - Kandidatuppsats, 15 hp (STGC03) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Statistik - Kandidatuppsats, 15 hp (STGC03) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Statistik I, 15 hp (STGA06) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Statistik II, 15 hp (STGA07) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Statsvetenskap I, 30 hp (SVGA10) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Statsvetenskap II, 30 hp (SVGB50) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Statsvetenskap III, 30 hp (SVGC20) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Storytelling i film och rörlig bildproduktion, 30 hp (MKGA14) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Strategisk digital kommunikation, 30 hp (MKGB62) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Strategisk kommunikation och organisationsanalys, 7.5 hp (MKGA93) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Strategisk kommunikation och organisationsanalys, 7.5 hp (MKGA93) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Stålkonstruktion, 7.5 hp (BYGB14) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 30 hp (LPGG04) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 30 hp (LPGG04) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II, 15 hp (LPGG17) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II, 15 hp (LPGG17) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Svenska II med didaktisk inriktning, 30 hp (SVGL12) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Svenska II med didaktisk inriktning, 30 hp (SVGL12) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Svenska II med didaktisk inriktning, 30 hp (SVGL12) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Svenska språket i teori och praktik, 30 hp (S1GA01) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Svenska språket i teori och praktik II, 30 hp (S1GB01) VT2021 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Systemintegration, 7.5 hp (ISGC15) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Sår och sårbehandling II, 7.5 hp (KMA135) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Teknik för hållbar utveckling, 15 hp (EMAD17) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Teknik II med didaktisk inriktning, 30 hp (FYGT21) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Teknisk Termodynamik, 7.5 hp (EMGA91) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Tema Barn och Barndom, 30 hp (LPGF10) VT2021 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Tema lärande och utveckling, 30 hp (LPGF20) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Teoribildning inom riskhantering, 7.5 hp (RHAD02) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Textmönster och genrer, 7.5 hp (S1GA05) VT2021 distans 50% (blandad) v13-22 svenska
Textmönster och genrer, 7.5 hp (S1GA05) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
The Swedish Welfare State Model, 7.5 hp (SVGE20) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 engelska
The Swedish Welfare State Model, 7.5 hp (SVGE20) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Tillverkningsteknik, 7.5 hp (MTGC13) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Tillämpad matematik, 7.5 hp (MAGA48) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Tillämpad programmering, 15 hp (DVGB06) VT2021 distans 100% (dag) v24-33 svenska
Tillämpad strömningsmekanik och värmeöverföring CFD, 7.5 hp (EMGC19) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Tjänstefiering för ingenjörer, 7.5 hp (IEAD08) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Tjänstefiering för ingenjörer, 7.5 hp (IEAD08) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Topics in Computer Networking, 7.5 hp (DVAD02) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Topics in Computer Networking, 7.5 hp (DVAD02) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Topics in Computer Security, 7.5 hp (DVAD03) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Topics in Computer Security, 7.5 hp (DVAD03) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Transstudier och aktivism, 7.5 hp (GVATS1) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 engelska
Turismvetenskap med examensarbete, 30 hp (TVGT61) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Turismvetenskapliga metoder och uppsats, 15 hp (TVGT23) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Undersökningsmetodik, 7.5 hp (STGA03) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Uppsats - Examensarbete, 15 hp (SMGB06) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik, 15 hp (ENADS0) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Uppsatsarbete inom engelskspråkig litteratur, 15 hp (ENADL0) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Uppsatskurs i socialt arbete, 15 hp (SMADUP) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU, 15 hp (LPAK09) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU, 15 hp (LPAK09) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund, VAL (avancerad nivå), 7.5 hp (LPAKV9) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund, VAL (grundnivå), 7.5 hp (LPGKV9) VT2021 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Utvecklingspsykologi, 7.5 hp (PSGA86) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker, 15 hp (CCGA09) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Verksamhetsförlagd kemi, 15 hp (KEGCV1) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare, 15 hp (LPGY03) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare, 15 hp (LPGY03) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU, 15 hp (LPAK03) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU, 15 hp (LPAK03) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder, 30 hp (PSG060) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete, 30 hp (SMGA05) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - ämneslärare, 7.5 hp (LPAA03) VT2021 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - ämneslärare, 7.5 hp (LPAA03) VT2021 distans 100% (dag) v18-22 svenska
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - ämneslärare, 7.5 hp (LPAA03) VT2021 distans 100% (dag) v18-22 svenska
Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare, 15 hp (LPGY06) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare, 15 hp (LPGY06) VT2021 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält, 30 hp (PSAD21) VT2021 campus 50% (blandad) v3-2 svenska
Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbete, 13.5 hp (SMGB03) VT2021 campus 100% (dag) v13-21 svenska
Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 15 hp (FEGC47) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Vetenskapliga metoder i omvårdnad, 7.5 hp (OMG005) VT2021 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi, 15 hp (BIAD12) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi, 15 hp (BIAD12) VT2021 distans 100% (dag) v13-22 engelska
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi, 15 hp (BIAD12) VT2021 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Visuell kommunikation och design I, 30 hp (MKGA61) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Visuell kommunikation och design III, 30 hp (MKGC60) VT2021 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv, 7.5 hp (FHGVR2) VT2021 distans 100% (dag) v18-22 svenska
Värme- och masstransport, 15 hp (EMG132) VT2021 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Värme- och strömningslära, 7.5 hp (CKGB41) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Värme- och strömningslära, 6 hp (CKGB42) VT2021 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Webbdesign II, 15 hp (MKGB63) VT2021 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Webbdesign II, 15 hp (MKGB63) VT2021 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Webbredaktörens arbete, 15 hp (MKGA49) VT2021 distans 50% (blandad) v3-22 svenska
Ytfysik, 7.5 hp (FYAE03) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Ytfysik, 7.5 hp (FYAE03) VT2021 campus 50% (dag) v13-22 engelska