Välkomstinformation till antagna studenter

Varmt välkommen till Karlstads universitet!

I välkomstinformationen hittar du viktig information från din utbildning.

Program

visa kurser
  Start Studieform Studietakt Tillfälleskod
Förskollärarprogram inom VAL-projektet, 120 hp (LGFLV) VT2023 distans 50% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Säffle) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Hagfors) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Sunne) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Karlskoga) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Norrtälje) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Nynäshamn) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Strömstad) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Lidköping) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Mariestad) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Mark) 100% (dag)
Förskollärarprogrammet, 210 hp (LGFLP) VT2023 campus (Nyköping) 100% (dag)
Internationella affärer, 180 hp (SGIEK) VT2023 campus 100% (dag)
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (LAKPU) VT2023 distans 50% (okänd)
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (LAKPU) VT2023 distans 100% (okänd)
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp (LAKPF) VT2023 distans 100% (dag)
Magisterprogram i Nationalekonomi - Magister, 75 hp (SANEC-MANE) HT2023 campus 100% (dag)
Magisterprogram i projektledning, 60 hp (SAFPL) VT2023 distans 50% (okänd)
Masterprogram i Datavetenskap, 120 hp (TAMCS) HT2023 campus 100% (dag)
Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering, 120 hp (SAGEO) HT2023 campus 100% (dag)
Masterprogram i informatik, 120 hp (SAINF) HT2023 campus 100% (dag)
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp (VGSSK) VT2023 campus 100% (dag)
Socionomprogrammet, 210 hp (SGGEN) VT2023 campus 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) VT2023 distans 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) VT2023 distans (Falun) 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) VT2023 distans (Göteborg) 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) VT2023 distans (Örebro) 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) VT2023 distans (Västerås) 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) VT2023 distans (Eskilstuna) 100% (dag)
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård, 60 hp (VASOP) VT2023 distans (Gävle) 100% (dag)
Vidareutbildning av obehöriga lärare, 120 hp (LGVAL) VT2023 distans 50% (dag)
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp (LGYRK) VT2023 distans 100% (okänd)
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp (LGYRK) VT2023 distans 50% (okänd)

Kurser

visa program
  Start Studieform Studietakt Period Språk Tillfälleskod
Affärsmodeller i en tid av transformation, 5 hp (FEAD84) VT2023 distans 25% (dag) v11-21 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU, 15 hp (LPGK03) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU, 15 hp (LPGK03) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
1700-talslitteratur, 7.5 hp (LVAD09) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Affärssystem II: Kundmodeller, 7.5 hp (ISGB35) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård, 9 hp (KMA403) VT2023 distans 50% (dag) v11-22 svenska
Allmän relativitetsteori, 7.5 hp (FYAE18) VT2023 campus 33% (dag) v5-22 engelska
Allmän rättslära II, 10 hp (JPG010) VT2023 campus 100% (dag) v16-22 svenska
Allmän rättslära III med praktik, 15 hp (JPA004) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Alternativ träning för dans, 7.5 hp (DAGALT) VT2023 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Anatomi och fysiologi, 15 hp (MDGAF1) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Anatomi och fysiologi, 15 hp (MDGAF1) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Använda korpusar för språkforskning, 7.5 hp (ENAES8) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 engelska
Använda korpusar för språkforskning, 7.5 hp (ENAES8) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 engelska
Arbetsmarknadens ekonomi, 7.5 hp (NEGB21) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Arbetsmarknadens ekonomi, 7.5 hp (NEGB21) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Arbetsvetenskap - Magisteruppsats, 15 hp (AVAD88) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Arbetsvetenskap personalinriktning, 30 hp (AVGB41) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier inklusive examensarbete, 30 hp (AVGC65) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Associationsrätt, 7.5 hp (JPG005) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv, 7.5 hp (FYGA02) VT2023 campus 33% (kväll) v5-18 svenska
Att leda lokal skolutveckling, 15 hp (PAAU20) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Att leda och utveckla förskolans verksamhet, 30 hp (LPGF50) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Att skapa kunskap om komplexa sociala processer, 30 hp (SOGA80) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Barn i rörelse, 7.5 hp (IDAM06) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Barnets rätt, 7.5 hp (SMAB07) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Barnrätt, 7.5 hp (JPGH02) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Barns läs-, skriv- och matematiklärande, 30 hp (LPAF61) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter, 7.5 hp (S1GDK4) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik, 7.5 hp (LPGV01) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik VAL, yrkeslärare, 7.5 hp (LPGVY1) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning och VFU - KPU, 15 hp (LPAK05) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning och VFU - KPU, 15 hp (LPAK05) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare, 15 hp (LPGY05) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare, 15 hp (LPGY05) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS, 15 hp (LPAGS5) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS, 15 hp (LPAGS5) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Behandlingsarbete inom missbruksvård, 7.5 hp (SMAM07) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Betyg och bedömning - ämneslärare, 7.5 hp (LPAA06) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Betyg och bedömning - ämneslärare, 7.5 hp (LPAA06) VT2023 distans 100% (dag) v13-17 svenska
Bibeln i kulturen, 7.5 hp (REGBIK) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Bildberättande II, 30 hp (KBGAB2) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Biokemi, 7.5 hp (KEGA11) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Biologi Bas B, 7.5 hp (BIBX23) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Biologi i praktiken, 15 hp (BIGC11) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Biologi i praktiken, 15 hp (BIGC11) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 engelska
Biologi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (BIGBI2) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Biologi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (BIGBI2) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Biologi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (BIGBI2) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka, 30 hp (PSG020) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Botanik, 15 hp (BIG004) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Botanik, 15 hp (BIG004) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Botanik, 15 hp (BIG004) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Business by Web och webbanalys, 7.5 hp (ISGA97) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Business by Web och webbanalys, 7.5 hp (ISGA97) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Byggnadsmekanik, 7.5 hp (BYGA10) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner, 2 hp (BYGB24) VT2023 campus 10% (dag) v13-22 svenska
Byggteknikens grunder, 12 hp (BYGA93) VT2023 campus 100% (dag) v9-16 svenska
C#.NET, 7.5 hp (DVGB07) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Dans i förskola och skola 2, 7.5 hp (DAGP02) VT2023 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Dans i förskola och skola I, 7.5 hp (DAGDP1) VT2023 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Dans och koreografi 1, 7.5 hp (DAGDK1) VT2023 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Dans och koreografi 2, 7.5 hp (DAGDK2) VT2023 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Dans och scenisk produktion 1, 7.5 hp (DAGSP1) VT2023 campus 25% (blandad) v3-22 svenska
Dans och scenisk produktion 2, 7.5 hp (DAGSP2) VT2023 campus 25% (blandad) v3-22 svenska
Dans på distans: dansimprovisation, 7.5 hp (DAGDDI) VT2023 distans (Ortsoberoende) 25% (kväll) v3-22 svenska
Dans på distans: dansteknik , 7.5 hp (DAGDDT) VT2023 distans 25% (kväll) v3-22 svenska
Data, makt och etik, 15 hp (MKGB92) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Data, makt och etik, 15 hp (MKGB92) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Databasteknik, 7.5 hp (DVGB04) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Datadriven tjänsteinnovation , 5 hp (FEA100) VT2023 distans 25% (dag) v13-22 svenska
Datavetenskap - Masteruppsats, 30 hp (DVAE10) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Datavetenskap - Masteruppsats, 30 hp (DVAE10) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande, 30 hp (LPGF30) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande, 22.5 hp (LPGF44) VT2023 distans 75% (dag) v3-22 svenska
Deformation och brott, 7.5 hp (MTAD12) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Deformation och brott, 7.5 hp (MTAD12) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Den digitala tidsålderns mediepublik, 7.5 hp (MKGA91) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Den digitala tidsålderns mediepublik, 7.5 hp (MKGA91) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Den digitala tidsålderns mediepublik, 7.5 hp (MKGA91) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Den lärande eleven - KPF, 15 hp (LPGK10) VT2023 distans 100% (dag) v14-30 svenska
Den lärande eleven - KPU, 15 hp (LPGK02) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Den lärande eleven - KPU, 15 hp (LPGK02) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Den lärande eleven - yrkeslärare, 15 hp (LPGY02) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Den lärande eleven - yrkeslärare, 15 hp (LPGY02) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Den lärande eleven 2 - musiklärare, 7.5 hp (MUGL12) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Den lärande eleven del 1 - VAL, 7.5 hp (LPGV21) VT2023 distans 50% (dag) v11-22 svenska
Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare, 7.5 hp (LYGV21) VT2023 distans 50% (dag) v11-22 svenska
Den lärande eleven del 2 - VAL, 7.5 hp (LPGV22) VT2023 distans 50% (dag) v11-22 svenska
Den lärande eleven del 2 - yrkeslärare VAL, 7.5 hp (LYGV22) VT2023 distans 50% (dag) v11-22 svenska
Den nya politiska historien, 7.5 hp (HIA540) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Det interkulturella samhället, 15 hp (IKGA04) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Det kusliga i litteratur, film och konst, 7.5 hp (LVAD01) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Det mångfacetterade kulturarvet, 15 hp (HIG650) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Det mångfacetterade kulturarvet, 15 hp (HIG650) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Det självbiografiska jaget under förhandling: amerikanska kvinnors självbiografier 1968-2020, 7.5 hp (ENAL06) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Det självbiografiska jaget under förhandling: amerikanska kvinnors självbiografier 1968-2020, 7.5 hp (ENAL06) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Det sociala arbetets organisation och ledarskap, 13.5 hp (SMGB04) VT2023 campus 100% (dag) v14-22 svenska
Digital fotogrammetri och 3D-visualisering, 7.5 hp (NGGB48) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Digital fotogrammetri och 3D-visualisering, 7.5 hp (NGGB48) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Digitala verktyg i matematikundervisningen, 7.5 hp (MAAK40) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Digitalisering, 7.5 hp (IEAD09) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Digitalteknik, 7.5 hp (ELGA02) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Diskret matematik, 7.5 hp (MAGA55) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Ekonometri, 7.5 hp (NEGB22) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Ekonometri, 7.5 hp (NEGB22) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Electronic Business and Enterprise Systems, 15 hp (ISAD27) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Electronic Business and Enterprise Systems, 15 hp (ISAD27) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik, 7.5 hp (LJG002) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Energisystem: exergianalys och pinchoptimering, 10 hp (EMAD25) VT2023 campus 33% (dag) v3-22 svenska
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier, 7.5 hp (ENGA32) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier, 7.5 hp (ENGA32) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp (ENGB62) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp (ENGB62) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning, 7.5 hp (ENGB62) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelska A, 30 hp (ENGA30) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska B, 30 hp (ENGB60) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska B, 30 hp (ENGB60) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska B, 30 hp (ENGB60) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska B för ämneslärare, 30 hp (ENGL61) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska B för ämneslärare, 30 hp (ENGL61) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska B för ämneslärare 7-9 (andraämne), 30 hp (ENGL62) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Engelska för ekonomer I, 15 hp (ENGA1E) VT2023 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Engelska för ekonomer I, 15 hp (ENGA1E) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Engelska för ekonomer I, 15 hp (ENGA1E) VT2023 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Engelska för ekonomer II, 15 hp (ENGA2E) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Engelska för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG15) VT2023 distans 75% (dag) v10-51 svenska
Engelska för tekniker I, 15 hp (ENGAT1) VT2023 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Engelska för tekniker I, 15 hp (ENGAT1) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Engelska för tekniker I, 15 hp (ENGAT1) VT2023 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Engelska för tekniker II, 15 hp (ENGAT2) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Engelska i arbetslivet: tal, 7.5 hp (ENGPS1) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelska i arbetslivet: tal, 7.5 hp (ENGPS1) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp (ENGB64) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp (ENGB64) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp (ENGB64) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Engelskspråkig litteratur efter 1800, 7.5 hp (ENGB64) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Ensemble för internationella studenter I, 7.5 hp (MIGE91) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble för internationella studenter II, 7.5 hp (MIGE92) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble I, 7.5 hp (MIGE11) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble II, 7.5 hp (MIGE12) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble II, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV04) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble III, 7.5 hp (MIGE13) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble IV, 7.5 hp (MIGE14) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble IV, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV10) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble V, 7.5 hp (MIGE15) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensemble VI, 7.5 hp (MIGE16) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Ensembleprojekt I, 5 hp (MIGE51) VT2023 campus (Arvika) 17% (dag) v3-22 svenska
Ensembleprojekt II, 5 hp (MIGE52) VT2023 campus (Arvika) 17% (dag) v3-22 svenska
Ensembleprojekt III, 5 hp (MIGE53) VT2023 campus (Arvika) 17% (dag) v3-22 svenska
Ensembleprojekt IV, 5 hp (MIGE54) VT2023 campus (Arvika) 17% (dag) v3-22 svenska
Epidemiologi och folkhälsoarbete, 15 hp (FHGEF1) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Europakunskap, 15 hp (SVGA17) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete, 22.5 hp (BYGC14) VT2023 campus 75% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete, 22.5 hp (ELGC11) VT2023 campus 75% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete, 15 hp (MIGCU4) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete - högskoleexamen i statistik, 7.5 hp (STGB10) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Examensarbete - högskoleexamen i statistik, 7.5 hp (STGB10) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Examensarbete (KUB), 15 hp (LXAC00) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete (KUB), 15 hp (LXAC00) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete / Kandidatarbete, 15 hp (DVGC25) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik, 30 hp (DVAE11) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik, 30 hp (DVAE11) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, 30 hp (EMAE16) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik, 30 hp (MSAE01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik, 30 hp (TFAE01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, 22.5 hp (EMGC14) VT2023 campus 75% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, 15 hp (EMGC16) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik med internationell inriktning, 30 hp (EMGC17) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, 22.5 hp (MSGC36) VT2023 campus 75% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT, 22.5 hp (NGGC91) VT2023 campus 100% (dag) v8-22 svenska
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, 22.5 hp (MSGC37) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik, 15 hp (MTGC11) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem, 15 hp (EMGC15) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för kandidatexamen i mät- och kartteknik, 15 hp (NGGC84) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysik, 15 hp (TFGC01) VT2023 campus 25% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA01) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA01) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare, 15 hp (LXAA02) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare, 15 hp (LXAA02) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare, 15 hp (LXAA02) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA04) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA04) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA05) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA05) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - idrottsvetenskap med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA15) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - kemi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA07) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - kemi med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA07) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA14) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA14) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA08) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA08) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA10) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA10) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA10) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA12) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA12) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning, 15 hp (LXAA12) VT2023 distans 100% (blandad) v13-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik, 30 hp (LXAG74) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik, 30 hp (LXAG74) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik, 30 hp (LXAG74) VT2023 distans 75% (dag) v12-50 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik, 30 hp (LXAG74) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket, 30 hp (LXAG75) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket, 30 hp (LXAG75) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket, 30 hp (LXAG75) VT2023 campus 75% (dag) v12-2 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska, 30 hp (LXAG71) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska, 30 hp (LXAG71) VT2023 distans 75% (dag) v12-2 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik, 30 hp (LXAG73) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik, 30 hp (LXAG73) VT2023 distans 75% (dag) v12-2 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO, 30 hp (LXAG72) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/Teknik, 30 hp (LXAG77) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/Teknik, 30 hp (LXAG77) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO, 30 hp (LXAG76) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO, 30 hp (LXAG76) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete i folkhälsovetenskap (master), 30 hp (FHABE3) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister), 15 hp (FHABE1) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master), 15 hp (FHABE2) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete i matematik, 30 hp (MAAE01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Examensarbete i matematik, 30 hp (MAAE01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Examensarbete i oral hälsa, 15 hp (OHG018) VT2023 distans 75% (dag) v3-17 svenska
Examensarbete i oral hälsa, 15 hp (OHG118) VT2023 distans 50% (dag) v3-17 svenska
Examensarbete i speciallärarprogrammet, 15 hp (LPAGS7) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete inom lärarprogrammet, 15 hp (LXGCP2) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete inom lärarprogrammet, 7.5 hp (LXGCP4) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete inom lärarprogrammet, 15 hp (LXGCP2) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik), 15 hp (LXACP1) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård, 15 hp (OMA603) VT2023 distans 33% (dag) v13-50 svenska
Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik, 30 hp (CKAE90) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Externredovisning II, 7.5 hp (FEGB56) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Extremt väder och samhällets sårbarhet, 7.5 hp (RHAD10) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter, 7.5 hp (GVGA76) VT2023 distans 25% (kväll) v3-22 svenska
Fastighetsföretagets ekonomi, 9 hp (FEGA49) VT2023 campus 100% (dag) v17-22 svenska
Fastighetsrätt, 15 hp (RVGB41) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Finita elementmetodens grunder, 7.5 hp (MSGC15) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Flervariabelanalys, 7.5 hp (MAGA54) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Folkhälsovetenskap: examensarbete, 15 hp (FHGBE2) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Fordonskonstruktion II, 7.5 hp (MSGC55) VT2023 campus 50% (dag) v14-26 svenska
Forskningsmetodik och fördjupningsarbete, 15 hp (PSGB06) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap, 7.5 hp (ENAS04) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Forskningsprojekt inom Datavetenskap, 15 hp (DVAE06) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Forskningsprojekt inom Datavetenskap, 30 hp (DVAE07) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Forskningsprojekt inom Datavetenskap, 15 hp (DVAE06) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Forskningsprojekt inom Datavetenskap, 30 hp (DVAE07) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Fortsättningskurs i programmering, 7.5 hp (ISGB08) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Fotografins filosofi I: Introduktion, 7.5 hp (KBGFF1) VT2023 distans 25% (blandad) v3-22 svenska
Framtidens ledarskap, 5 hp (FEAD93) VT2023 distans 25% (dag) v7-17 svenska
Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv, 15 hp (PSGB07) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Funktionella material, 7.5 hp (CBAD81) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Funktionella material, 7.5 hp (CBAD81) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Fysik Bas C, 7.5 hp (FYBX33) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Fysik II med didaktisk inriktning, 30 hp (FYGL21) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Fysik II med didaktisk inriktning, 30 hp (FYGL21) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Fysik, examensarbete kandidatnivå, 22.5 hp (FYGC10) VT2023 campus 75% (dag) v3-22 svenska
Fältarbete: förberedelser och metoder, 15 hp (REGFA2) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Fältarbete: förberedelser och metoder, 15 hp (REGFA2) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys, 7.5 hp (SOAE20) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Företagsekonomi - examensarbete civilekonom, 30 hp (FEAD60) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Företagsekonomi - kandidatuppsats, 15 hp (FEGC10) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Företagsekonomi - Kandidatuppsats, 15 hp (FEGC43) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Företagsekonomi - magisteruppsats, 15 hp (FEAD01) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Företagsekonomi - masteruppsats, 30 hp (FEAE01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Företagsekonomi I, 30 hp (FEGA01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Företagsekonomi II, 30 hp (FEGB01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Företagsekonomi, kvalificerad praktik, 30 hp (FEGC18) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Förskolan och vetenskapliga perspektiv, 30 hp (LPGF70) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess, 12 hp (JPG008) VT2023 campus 100% (dag) v8-15 svenska
Genusvetenskap I, 30 hp (GVGA30) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Geodesi, 7.5 hp (NGGA24) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Geodesi, 7.5 hp (NGGA24) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Geografi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (GEGD11) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Geografi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (GEGL11) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Geografi med didaktisk inriktning 2, 30 hp (GEGL11) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Geografi med didaktisk inriktning 2B - självständigt arbete, 30 hp (GEGL15) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Geografiska informationssystem I, 7.5 hp (NGGA23) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Geografiska informationssystem I, 7.5 hp (NGGA23) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Geometri, 7.5 hp (MAGB10) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
GIS, samhällsplanering och projektarbete, 12.5 hp (NGGA19) VT2023 campus 100% (dag) v15-22 svenska
Global hälsa, 7.5 hp (FHGGH1) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Global hälsa, 7.5 hp (FHGGH1) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Grafisk form I, 15 hp (MKGA38) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Grafiska användargränssnitt, 7.5 hp (DVGA11) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Grunderna inom mjukvarutestning, 7.5 hp (DVGB17) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Grundkurs i Dans- och rörelseterapi (DMT), 15 hp (DAGT01) VT2023 distans 50% (okänd) v3-22 svenska
Grundläggande klinisk omvårdnad, 30 hp (OMG002) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Grundläggande vetenskapligt arbete i arbetsvetenskap, 7.5 hp (AVGB60) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Hantering av komplexa miljörisker, 15 hp (RHG220) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Hantering av komplexa miljörisker, 15 hp (RHG220) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Hantering av komplexa miljörisker, 15 hp (RHG220) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet, 15 hp (KMA318) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Hip Hop 1, 7.5 hp (DAGHH1) VT2023 campus 25% (kväll) v3-22 svenska
Hip Hop 2 , 7.5 hp (DAGHH2) VT2023 campus 25% (kväll) v3-22 svenska
Historia II, 30 hp (HIGB01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Historia II med didaktisk inriktning, 30 hp (HIGL12) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Historia II med didaktisk inriktning, 30 hp (HIGL12) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Historia, uppsats, 15 hp (HIGC20) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Huvudinstrument II, västerländsk konstmusik, 15 hp (KOGV03) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Huvudinstrument IV, västerländsk konstmusik, 15 hp (KOGV09) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Huvudinstrument IV, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV17) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Huvudinstrument VI, västerländsk konstmusik, 15 hp (KOGV14) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar, 15 hp (CCGA01) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv, 7.5 hp (MVAE34) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Hållfasthetslära för byggingenjörer, 7.5 hp (BYGB10) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Hälsopsykologi och kommunikation, 7.5 hp (OHG009) VT2023 distans 100% (dag) v13-17 svenska
Icke-linjär optimering med tillämpningar, 7.5 hp (MAAD32) VT2023 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Idéhistoria II, 30 hp (KVGH20) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Idéhistoria II, 30 hp (KVGH20) VT2023 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner, 7.5 hp (KVGH21) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Idéhistoria II: Självständigt arbete I, 7.5 hp (KVGH24) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp (IDGB17) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Idrottsvetenskap II, 30 hp (IDGBA2) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Idrottsvetenskap III, 30 hp (IDGCC6) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2, 30 hp (IDGLT2) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2, 7-9 (andraämne), 30 hp (IDGLT6) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Immaterialrätt, 7.5 hp (JPGA02) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Individ, organisation och samhälle, 30 hp (PSG040) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Individen och samhället, 30 hp (SOGA60) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Industriell ekonomi - examensarbete, 30 hp (IEAE02) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Industriell ekonomi - examensarbete, 15 hp (IEGC10) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Industriell marknadsföring, 7.5 hp (IEGA05) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Industriella automationssystem, 7.5 hp (ELGB14) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Informatik - Högskoleuppsats, 7.5 hp (ISGB09) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Informatik - Högskoleuppsats, 7.5 hp (ISGB09) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Informatik - Kandidatuppsats, 15 hp (ISGC09) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Informatik - Kandidatuppsats, 15 hp (ISGC09) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Informatik - Magisteruppsats, 15 hp (ISAD13) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Informatik - Masteruppsats, 30 hp (ISAE09) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Informatik - Masteruppsats, 30 hp (ISAE09) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Information för affärsbeslut, 7.5 hp (FEGB36) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Informationsarbete i teori och praktik, 30 hp (MKGA23) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Inkluderande och hållbar arbetsmiljö, 7.5 hp (AVGB42) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Inledande kemi, 7.5 hp (KEGA21) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Inledande kemi, 7.5 hp (KEGA21) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Innehåll, arbetssätt och bedömning, 7.5 hp (S2GA40) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Instrument för internationella studenter I, 15 hp (MIGI91) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Instrument för internationella studenter II, 15 hp (MIGI92) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Instrument och ensemble 2, 7.5 hp (MUGL13) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Instrument och ensemble 4, 15 hp (MUGL58) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Instrument och ensemble 6, 7.5 hp (MUAL03) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Instrumentalspel eller sång I, 7.5 hp (MIGI21) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång II, 7.5 hp (MIGI22) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång III, 7.5 hp (MIGI23) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång IV, 7.5 hp (MIGI24) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång V, 7.5 hp (MIGI25) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång VI, 7.5 hp (MIGI26) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång VII, 7.5 hp (MIGI27) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Instrumentalspel eller sång VIII, 7.5 hp (MIGI28) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Intensivvård i teori och praktik I, 9 hp (KMA512) VT2023 distans 25% (dag) v45-50 svenska
Intensivvård i teori och praktik II, 9 hp (KMA513) VT2023 distans 25% (dag) v17-22 svenska
Interkultur III: Självständigt arbete, 15 hp (IKGC03) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 engelska
Interkultur: Identitet i teori och praktik, 15 hp (IKGA02) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Interkultur: Konflikt och kommunikation, 7.5 hp (IKGA23) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 engelska
Interkultur: Policy och mångfald i praktiken, 7.5 hp (IKGA24) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Interkulturell affärskommunikation, 15 hp (IKGABC) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Interkulturell affärskommunikation, 15 hp (IKGABC) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 engelska
Interkulturell affärskommunikation, 15 hp (IKGABC) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Intermedialitet i den moderna romanen, 7.5 hp (LVAD10) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
International Politics, 7.5 hp (SVGE60) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
International Politics, 7.5 hp (SVGE60) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Internationell affärsmiljö, 7.5 hp (FEGB33) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Internationell affärsmiljö, 7.5 hp (FEGB33) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Internationell affärsmiljö, 7.5 hp (FEGB33) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Internationell politik, 7.5 hp (SVGA14) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Internationell projektledningsmetodik, 7.5 hp (IEGA68) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 engelska
Internationell projektledningsmetodik, 7.5 hp (IEGA68) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 engelska
Internationellt projekt i Kemi, 15 hp (KEGC1X) VT2023 campus 67% (dag) v7-22 engelska
Internationellt projekt i Kemi, 15 hp (KEGC1X) VT2023 campus 67% (dag) v7-22 engelska
Internets domännamnssystem, 7.5 hp (DVGC28) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Introduktion till Cloud Computing, 1.5 hp (DVAD51) VT2023 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Introduktion till engelskspråkig litteratur, 7.5 hp (ENGA34) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Introduktion till linjära metoder med tillämpningar i R, 7.5 hp (STGA22) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Introduktion till linjära metoder med tillämpningar i R, 7.5 hp (STGA22) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning , 7.5 hp (S2GB50) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning , 7.5 hp (S2GB50) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Introduktion till programmering för lärare, 5 hp (DVGA22) VT2023 distans 25% (dag) v5-19 svenska
Introduktion till programmering för lärare, 5 hp (DVGA22) VT2023 distans 25% (dag) v5-19 svenska
Introduktion till Software Defined Networking (SDN), 1.5 hp (DVAD52) VT2023 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Introduktion till tjänstefiering, 5 hp (FEAD83) VT2023 distans 25% (dag) v16-24 svenska
Introduktionskurs IoD, 7.5 hp (MSGA18) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
JavaScript för webbutveckling, 5 hp (ISGB15) VT2023 campus 50% (dag) v9-15 svenska
Jazzdans 1, 7.5 hp (DAGJD1) VT2023 campus 25% (kväll) v3-22 svenska
Jazzdans 2, 7.5 hp (DAGJD2) VT2023 campus 25% (kväll) v3-22 svenska
Juridik för det sociala arbetet, 13.5 hp (SMGB02) VT2023 campus 100% (dag) v14-22 svenska
Jämställdhet för vem? Intersektionella perspektiv på politik och praktik , 7.5 hp (GVGJIP) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Kandidatuppsats i biologi, 15 hp (BIGC16) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Kandidatuppsats i biologi, 15 hp (BIGC16) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Kartografi I, 7.5 hp (NGGA22) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kartografi I, 7.5 hp (NGGA22) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Kartografisk design, 15 hp (NGGA32) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Kartografisk design, 15 hp (NGGA32) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Kemi Bas B, 7.5 hp (KEBX23) VT2023 campus 50% (dag) v12-21 svenska
Kemi i samhället, 7.5 hp (KEGB21) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kemi i samhället, 7.5 hp (KEGB21) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Kemi II med didaktisk inriktning, 30 hp (KEGL32) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Kemi II med didaktisk inriktning, 30 hp (KEGL32) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Kemi II med didaktisk inriktning, 30 hp (KEGL32) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Kemi kandidatarbete, 15 hp (KEGCX4) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Kemi kandidatarbete, 15 hp (KEGCX4) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Kemi kandidatarbete, 22.5 hp (KEGCX5) VT2023 distans 100% (dag) v8-22 svenska
Kemi kandidatarbete, 30 hp (KEGCX6) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Kemisk reaktionsteknik, 7.5 hp (CKGB5D) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kemiska beräkningar, 7.5 hp (KEGA31) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Kemiska beräkningar, 7.5 hp (KEGA31) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Kemiteknik, examensarbete, 15 hp (KTGCG6) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Klassisk brittisk barnlitteratur, 7.5 hp (ENGABL) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Klinisk omvårdnad i en internationell kontext, 7.5 hp (OMGF10) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Komplex analys och transformer, 7.5 hp (MAGB61) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Komposition och arrangering I, 7.5 hp (MIGTK1) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Komposition och arrangering II, 7.5 hp (MIGTK2) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Konst- och bildvetenskap II, 30 hp (KVGK40) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst, 7.5 hp (KVGK42) VT2023 distans 50% (blandad) v8-17 svenska
Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete, 7.5 hp (KVGK44) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Konst- och bildvetenskap II: teori och metod, 7.5 hp (KVGK43) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst, 7.5 hp (KVGK32) VT2023 distans 50% (blandad) v13-22 svenska
Konstruktionsteknik I, I&D, 7.5 hp (MSGB47) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Konstruktionsteknik I, Maskin, 7.5 hp (MSGB46) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kontraktsrätt med ersättningsrätt, 15 hp (JPG004) VT2023 campus 100% (dag) v8-17 svenska
Kraftelektronik, 7.5 hp (ELGA15) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG05) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Kreativt skapande inom elektronisk musik, 7.5 hp (LJG004) VT2023 distans (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Kreativt skrivande II, 7.5 hp (LVGAK2) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Kriskommunikation, 7.5 hp (MKGA81) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Kulturgeografi III, 30 hp (KGGC02) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Kulturgeografi III, 30 hp (KGGC02) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Kulturvetenskapliga metoder I, 7.5 hp (KVGBM1) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Kundmissnöje och klagomålshantering , 5 hp (FEAD92) VT2023 distans 25% (dag) v7-17 svenska
Kundresan: Vägen till kunddrivet värdeskapande, 5 hp (FEA085) VT2023 distans 25% (dag) v4-17 svenska
Kvalificerade samtal, 15 hp (SPAKS1) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Kvalificerade samtal, 15 hp (SPAKS1) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Kvantfysik I, 7.5 hp (FYGB07) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Leda kollegialt ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete 1, 7.5 hp (DIA104) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Leda lärande - KPU, 15 hp (LPAK04) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Leda lärande - KPU, 15 hp (LPAK04) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Leda lärande - yrkeslärare, 15 hp (LPGY04) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Leda lärande - yrkeslärare, 15 hp (LPGY04) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Leda lärande 2 - musiklärare, 7.5 hp (MUAL02) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Ledarskap och ledning i skolan, 15 hp (PAAU60) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Ledarskap och personlighet, 7.5 hp (PSAD09) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Ledarskap och personlighet, 7.5 hp (PSAD09) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Ledarskap, organisation och kön, 7.5 hp (GVGA11) VT2023 distans 25% (kväll) v3-22 svenska
Ledning och administration i socialt arbete, 7.5 hp (SMAL07) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Linjär algebra II, 7.5 hp (MAGC07) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Linjär algebra II, 7.5 hp (MAGC07) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Litteraturvetenskap, 30 hp (LVGAF3) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Litteraturvetenskap, 30 hp (LVGAF3) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Litteraturvetenskap II, 30 hp (LVGBF7) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Litteraturvetenskap III, 30 hp (LVGCF2) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Låtskrivande 2, 7.5 hp (LJGM13) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v13-22 svenska
Lärande i arbetslivet, 15 hp (BYGB18) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Lärande och undervisning i särskolan Del II, 15 hp (LPAUS2) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Lärarens pedagogiska förhållningssätt - ämneslärare, 15 hp (LPGA15) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Lärarens pedagogiska förhållningssätt - ämneslärare, 15 hp (LPGA15) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Lärarens pedagogiska förhållningssätt del 2 - ämneslärare årskurs 7-9, 7.5 hp (LPGA17) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Lärarens pedagogiska förhållningssätt del 2 - ämneslärare årskurs 7-9, 7.5 hp (LPGA17) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Lärarens professionella ledarskap, 15 hp (LPAG07) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Lärarens professionella ledarskap, 15 hp (LPAG07) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Lärarens professionella ledarskap, 15 hp (LPAG07) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Magisteruppsats i geomediastudier, 15 hp (MKA202) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Magisteruppsats i geomediastudier, 15 hp (MKA202) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Magisteruppsats i geomediastudier, 15 hp (MKA202) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Makroekonomi, 7.5 hp (NEGB14) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Makroekonomi, 7.5 hp (NEGB14) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Makromolekylers fysikaliska kemi C, 15 hp (KEGCM1) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Makromolekylers fysikaliska kemi C, 15 hp (KEGCM1) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Makromolekylers fysikaliska kemi D, 15 hp (KEADM1) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Makromolekylers fysikaliska kemi D, 15 hp (KEADM1) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 engelska
Maktkritisk analys, 7.5 hp (SVAM11) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Marknadsrätt med konkurrensrätt, 15 hp (JPGA01) VT2023 campus 100% (dag) v8-17 svenska
Maskinelement, 7.5 hp (MSGB40) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Masteruppsats i biologi, 30 hp (BIAD17) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Masteruppsats i biologi, 30 hp (BIAD17) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Masteruppsats i geomediastudier, 30 hp (MKA400) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Masteruppsats i geomediastudier, 30 hp (MKA400) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Masteruppsats i historia, 30 hp (HIA680) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Masteruppsats i statsvetenskap, 30 hp (SVA510) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Matematik Bas D, 7.5 hp (MABX43) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Matematik för lärare: Geometri, 7.5 hp (MAGK20) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Matematik för lärare: Geometri, 7.5 hp (MAGK20) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Matematik II med didaktisk inriktning, 30 hp (MAGL22) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Matematik II med didaktisk inriktning, 30 hp (MAGL22) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Matematik II med didaktisk inriktning för årskurs 7-9, 30 hp (MAGL72) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Matematik, examensarbete, 15 hp (MAGC00) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Matematik, examensarbete, 15 hp (MAGC00) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Material och Miljö, 7.5 hp (CKGB5C) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Medie- och kommunikationsvetenskap III, 30 hp (MKGC10) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Mediepraktik, 15 hp (MKGA47) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Mekanik med tillämpningar 1, 7.5 hp (FYGA26) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Metodik för barnkör, 7.5 hp (MIGDB1) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Migration och integration i socialt arbete, 7.5 hp (SMAG07) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Miljö- och naturresursekonomi, 7.5 hp (NEGB20) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Miljö- och naturresursekonomi, 7.5 hp (NEGB20) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Miljövetenskapens grunder, 7.5 hp (MVGA20) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Mjukvaruarkitekturer för distribuerade applikationer, 5 hp (DVAD28) VT2023 campus 33% (dag) v13-22 engelska
Mjukvaruarkitekturer för distribuerade applikationer, 5 hp (DVAD28) VT2023 campus 33% (dag) v13-22 engelska
Modellering och simulering av dynamiska system, 7.5 hp (ELGB15) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Modern experimentell fysik, 7.5 hp (FYGB06) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete , 7.5 hp (FHAMI1) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Musik i klass 2, 7.5 hp (MUGL14) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik i klass 4, 15 hp (MUGL26) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Musik i klass 4, 15 hp (MUGL26) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Musik i klass 6, 7.5 hp (MUAL04) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik med barn II, 7.5 hp (MIGMB4) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musik med didaktisk inriktning 10, 7.5 hp (MUAL13) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik med didaktisk inriktning 2, 22.5 hp (MUGL03) VT2023 campus (Arvika) 75% (dag) v3-22 svenska
Musik med didaktisk inriktning 4, 7.5 hp (MUGL11) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik med didaktisk inriktning 6, 7.5 hp (MUGL57) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musik med didaktisk inriktning 8, 7.5 hp (MUAL01) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik- och ljudproduktion 2, 7.5 hp (MUGL16) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musik- och ljudproduktion 4, 15 hp (MUGL33) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Musik- och ljudproduktion 6, 7.5 hp (MUAL16) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musikalisk interpretation I, 7.5 hp (MIGIKK) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation i duo, 7.5 hp (MIGIK7) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation II, 7.5 hp (MIGIK2) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation III, 7.5 hp (MIGIK3) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation IV, 7.5 hp (MIGIK4) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation V, 7.5 hp (MIGIK5) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikalisk interpretation VI, 7.5 hp (MIGIK6) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikkunskap I, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV05) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikkunskap III, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV11) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikproduktion i datormiljö, 7.5 hp (LJG001) VT2023 distans (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikteori för internationella studenter 1b, 7.5 hp (MIGT92) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikteori och gehörslära 2, 7.5 hp (LJGT11) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v13-22 svenska
Musikteori och komposition 2, 7.5 hp (MUGL15) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musikteori och komposition 4, 15 hp (MUGL27) VT2023 campus (Arvika) 50% (dag) v3-22 svenska
Musikteori och komposition 6, 7.5 hp (MUAL05) VT2023 campus (Arvika) 33% (dag) v8-22 svenska
Musikutövandets och lärandets ergonomi I, 7.5 hp (MIGIE1) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Musikutövandets och lärandets ergonomi II, 7.5 hp (MIGIE2) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Nationalekonomi, 30 hp (NEGA01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom, 30 hp (NEAD08) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Nationalekonomi - fortsättningskurs, 30 hp (NEGB01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Nationalekonomi - fortsättningskurs, 30 hp (NEGB01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Nationalekonomi - Kandidatuppsats, 15 hp (NEGC04) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Nationalekonomi - Magisteruppsats, 15 hp (NEAD07) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 engelska
Nationalekonomi för Pol. Kand, 30 hp (NEGA07) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi, 7.5 hp (IEGA02) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Nationalekonomi, praktik, 7.5 hp (NEGC24) VT2023 campus 25% (dag) v3-22 svenska
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2, 30 hp (BIGNK2) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2, 30 hp (BIGNK2) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Naturvetenskap och teknik - grundlärare i fritidshem, 7.5 hp (LFGG05) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG19) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Naturvetenskap, teknik, bild och drama, 30 hp (LPGF40) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Naturvetenskaplig bastermin, 30 hp (BBBX08) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Naturvårdsbiologi, 15 hp (BIGC02) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Naturvårdsbiologi, 15 hp (BIGC02) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Nudging och andra påverkansformer - vägen till positiv beteende förändring, 5 hp (FEAD94) VT2023 distans 25% (dag) v12-22 svenska
Objektorienterad modellering, 7.5 hp (ISGB03) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet, 30 hp (OMG026) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa, 37.5 hp (OMG003) VT2023 campus 100% (dag) v3-39 svenska
Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession, 30 hp (OMG001) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Optimering av energi- och miljösystem med MATLAB, 10 hp (EMAD24) VT2023 campus 33% (dag) v3-22 svenska
Oral hälsa prevention - kliniska studier I, 7.5 hp (OHG010) VT2023 distans 100% (dag) v18-22 svenska
Oral hälsa, komplexa behandlingsbehov och utsatta grupper - kliniska studier IV, 7.5 hp (OHG020) VT2023 distans 100% (dag) v18-22 svenska
Organisation, grupprocesser och projektledning, 10 hp (SOGB51) VT2023 campus 100% (dag) v8-13 svenska
Organisation, innovation och evidensbaserad psykoterapi, 30 hp (PSA080) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Organisering, interaktion och samhälle, 7.5 hp (SOAE60) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Organisk kemi, 7.5 hp (KEGA02) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Organisk kemi B, 7.5 hp (KEGB01) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Organisk kemi B, 7.5 hp (KEGB01) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Orienteringskurs i GIS, 7.5 hp (NGGAD1) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Palliativ vård, 7.5 hp (OMG124) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Pedagogik och lärande i fritidshem I, 22.5 hp (LFGG04) VT2023 campus 100% (dag) v3-17 svenska
Personlig och professionell utveckling II, 1.5 hp (SMGC12) VT2023 campus 100% (dag) v13-13 svenska
Personlig och professionell utveckling III, 1.5 hp (SMGC13) VT2023 campus 100% (dag) v13-13 svenska
Personlig och professionell utveckling IV, 1.5 hp (SMGC14) VT2023 campus 100% (dag) v13-13 svenska
Perspektiv på projektledning, 7.5 hp (IEAD66) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Perspektiv på projektledning, 7.5 hp (IEAD66) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Perspektiv på projektledningsmetodik, 7.5 hp (IEAD61) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Policyanalys, 7.5 hp (SVAM08) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Portabla format, 5 hp (ISGB13) VT2023 campus 50% (dag) v16-22 svenska
Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur, 7.5 hp (LVAD06) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Praktik i Miljö och Säkerhet, 7.5 hp (RHG330) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Praktik I: arbetsvetenskap , 7.5 hp (AVGB50) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Praktik II: arbetsvetenskap, 15 hp (AVGB55) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Praktik: kulturstudier, 15 hp (KVGCPK) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Praktik: Medie- och kommunikationsvetenskap, 30 hp (MKGA87) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Praktikkurs i matematik, 7.5 hp (MAGC16) VT2023 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Praktikkurs i matematik, 7.5 hp (MAAD27) VT2023 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Praktikkurs i matematik, 7.5 hp (MAAD27) VT2023 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Praktikkurs mät- och kartteknik, 7.5 hp (NGGB68) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Prestationsutvecklingsstrategier, 7.5 hp (IDGB18) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Processtekniskt projekt, 7.5 hp (CKGB56) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Produktionssystem I, 7.5 hp (MSGB49) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Programspråk, 7.5 hp (DVGC01) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Projekt inom automatiserad mjukvaruutveckling, 4 hp (DVAD81) VT2023 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Projekt inom maskininlärning, 4.5 hp (DVAD92) VT2023 distans 17% (dag) v3-22 engelska
Projekt inom mjukvaruarkitektur, 4.5 hp (DVAD17) VT2023 distans 17% (dag) v3-22 engelska
Projekthantering ur ett ledningsperspektiv, 7.5 hp (IEGA62) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Projektledning, 15 hp (IEGA60) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Projektledning - Magisteruppsats, 15 hp (IEAD69) VT2023 campus 100% (dag) v8-17 svenska
Projektledning och design, 15 hp (MKA201) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Projektledning och design, 15 hp (MKA201) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Projektledning och design, 15 hp (MKA201) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Projektledning och produktion, 15 hp (MKGB24) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Psykisk hälsa och ohälsa, 7.5 hp (OMG125) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Psykologi - grunder, 30 hp (PSGA38) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Psykologins forskningsfält, 30 hp (PSGC20) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Psykologprogrammet: Examensuppsats, 30 hp (PSA100) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Religionsvetenskap 2, 30 hp (REG2F1) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Religionsvetenskap 2, 30 hp (REG2F1) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2, 30 hp (REG2L1) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2, 30 hp (REG2L1) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Reningsteknik, 15 hp (EMGB20) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Responsteorier. Läsares interaktion med texter, 7.5 hp (LVAD05) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Risk- och miljökommunikation, 7.5 hp (RHG210) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Risk- och miljöstudier: kandidatuppsats, 15 hp (RMG602) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Riskhantering - Magisterarbete, 15 hp (RHAD15) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Riskhantering - Masterarbete, 30 hp (RHAE01) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Riskhantering i finansiella företag, 7.5 hp (NEGC49) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Riskhantering i finansiella företag, 7.5 hp (NEGC49) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Sakernas internet, 7.5 hp (DVAD70) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Sakernas internet - Energioptimering, 1.5 hp (DVAD75) VT2023 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Sakernas internet - Datahantering, 1.5 hp (DVAD73) VT2023 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Sakernas internet - Infrastrukturer, 1.5 hp (DVAD72) VT2023 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Sakernas internet - Integritet och säkerhet, 1.5 hp (DVAD74) VT2023 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Sakernas internet - Tillämpningsområden, 1.5 hp (DVAD71) VT2023 distans 10% (dag) v3-22 engelska
Samhällskunskap 2, 30 hp (SHG002) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällskunskap 2, 30 hp (SHG002) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällskunskap 4, 30 hp (SHA004) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällskunskap 4, 30 hp (SHA004) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällskunskap II med didaktisk inriktning, 30 hp (SHGL12) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällskunskap II med didaktisk inriktning, 30 hp (SHGL12) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp (LPGG08) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp (LPGG08) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp (LPGG30) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Samhällsplanerarens sociologiska kontext II, 7.5 hp (SOGB60) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Samhällsplanering II, 7.5 hp (KGGB86) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Samhällsplanering II, 7.5 hp (KGGB86) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik, 15 hp (SMGC01) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Samhällsvetenskapliga metoder, 7.5 hp (SOGN03) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Samhällsvetenskapliga metoder, 7.5 hp (SOGN03) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Samtalsmetodik och bemötande vid munhälsorelaterad beteendeförändring , 7.5 hp (OHG014) VT2023 distans 100% (dag) v13-17 svenska
Samtalsmetodik och bemötande vid munhälsorelaterad beteendeförändring, 7.5 hp (OHG114) VT2023 distans 100% (dag) v13-17 svenska
Science fiction och interkulturella möten, 7.5 hp (ENADL8) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Science fiction och interkulturella möten, 7.5 hp (ENADL8) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 engelska
Separationsprocesser, 7.5 hp (CKGB55) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Serverprogrammering i JavaScript, 5 hp (ISGB17) VT2023 campus 50% (dag) v16-22 svenska
Simulering och modellering, 7.5 hp (MTAD13) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Simulering och modellering, 7.5 hp (MTAD13) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, 15 hp (KMA317) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap, 15 hp (OMG008) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Självständig fördjupning, 30 hp (SOG100) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete , 7.5 hp (S1GB14) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Självständigt arbete - uppsats, 30 hp (LVAD30) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete - uppsats, 30 hp (LVAD30) VT2023 distans 50% (dag) v3-2 svenska
Självständigt arbete - uppsats, 30 hp (LVADSA) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete - uppsats, 30 hp (LVADSA) VT2023 distans 50% (dag) v3-2 svenska
Självständigt arbete 2 - musiklärare, 15 hp (MUAL15) VT2023 campus (Arvika) 67% (dag) v8-22 svenska
Självständigt arbete för lärare, 15 hp (PAAM04) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete I - Kulturstudier, 7.5 hp (KVGBS1) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Självständigt arbete i engelska, högskoleexamen, 7.5 hp (ENGB75) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Självständigt arbete i Genusvetenskap (högskoleexamen), 7.5 hp (GVGBU1) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Självständigt arbete i historia I, 15 hp (HIASM1) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete i musikproduktion, 15 hp (LJGM16) VT2023 campus (Arvika) 100% (dag) v13-22 svenska
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete, 15 hp (PAA001) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete i specialpedagogik I, 15 hp (SPAGS7) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete i specialpedagogik II, 15 hp (SPASA2) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling I, 15 hp (PAAU40) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master), 30 hp (ENAES2) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 engelska
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master), 15 hp (ENAES3) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 engelska
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master), 30 hp (ENAES2) VT2023 distans 50% (dag) v3-2 engelska
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master), 30 hp (ENAEL2) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 engelska
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master), 15 hp (ENAEL3) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 engelska
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master), 30 hp (ENAEL2) VT2023 distans 50% (dag) v3-2 engelska
Självständigt arbete, västerländsk konstmusik, 7.5 hp (KOGV16) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Självständigt arbete: Digital analys, 30 hp (MKGC90) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 engelska
Skatterätt - Magisteruppsats, 15 hp (RVAD23) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Skatterätt - Magisteruppsats, 15 hp (RVAD23) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Skissteknik I, 7.5 hp (KBGAT1) VT2023 distans 25% (kväll) v3-22 svenska
Skissteknik II, 7.5 hp (KBGAT2) VT2023 campus 25% (kväll) v3-22 svenska
Skola på vetenskaplig grund-ämneslärare, 7.5 hp (LPAA07) VT2023 distans 100% (dag) v18-22 svenska
Skola på vetenskaplig grund-ämneslärare, 7.5 hp (LPAA07) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Skola på vetenskaplig grund-ämneslärare 7-9, 7.5 hp (LPAA08) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Skola som system och idé - KPU, 15 hp (LPGK08) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Skola som system och idé - KPU, 15 hp (LPGK08) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Skola som system och idé - LAKPF, 15 hp (LPGKF8) VT2023 distans 100% (dag) v3-14 svenska
Skola som system och idé - yrkeslärare, 15 hp (LPGY01) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Skola som system och idé - yrkeslärare, 15 hp (LPGY01) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Skola som system och idé 2 - musiklärare, 7.5 hp (MUGL04) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Skriva och tala, 7.5 hp (S1GB13) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Socialgerontologi, 7.5 hp (SMAS07) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Socialpsykologi I, 30 hp (SOGA30) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Socialrätt, 15 hp (JPGH01) VT2023 campus 100% (dag) v8-17 svenska
Sociologi I, 30 hp (SOGA01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Sociologi III, 30 hp (SOGC01) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Sociologi IV, Examensarbete, 15 hp (SOAD30) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Sociologi IV, V, Examensarbete, 30 hp (SOAE50) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Sociologi V Examensarbete, 15 hp (SOAE30) VT2023 campus 50% (dag) v3-22 svenska
Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film, 7.5 hp (ESGA30) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film, 7.5 hp (ESGA30) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska I: Modern spanskspråkig text, 7.5 hp (ESGA40) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska I: Modern spanskspråkig text, 7.5 hp (ESGA40) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska II: Fonetik och språkvetenskap, 7.5 hp (ESGB10) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur, 7.5 hp (ESGB40) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur, 7.5 hp (ESGB40) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Spanska III: Självständigt arbete, 15 hp (ESGCUP) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan, 30 hp (ESGL13) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan, 30 hp (ESGL13) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Spanska, Nybörjarkurs 2, 15 hp (ESGN02) VT2023 distans 50% (kväll) v3-22 svenska
Spanska: Icke-verbal kommunikation som interkulturellt verktyg, 7.5 hp (ESADL5) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Specialpedagogisk praktik, 15 hp (LPAGS9) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Specialpedagogisk praktik, 15 hp (SPAGS9) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Specialpedagogisk praktik, 15 hp (SPAGS9) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Språkvård, 7.5 hp (S1GA13) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Statistik - Kandidatuppsats, 15 hp (STGC03) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Statistik - Kandidatuppsats, 15 hp (STGC03) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Statistik I, 15 hp (STGA06) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Statistik II, 15 hp (STGA07) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Statsvetenskap I, 30 hp (SVGA10) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Statsvetenskap II, 30 hp (SVGB10) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Statsvetenskap III, 30 hp (SVGC20) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Stokastiska differentialekvationer och datadriven modellering, 7.5 hp (MAAD29) VT2023 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Stokastiska differentialekvationer och datadriven modellering, 7.5 hp (MAAD29) VT2023 campus 25% (dag) v3-22 engelska
Strategisk digital kommunikation, 30 hp (MKGB62) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Strategisk kommunikation och organisationsanalys, 7.5 hp (MKGA93) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Strategisk kommunikation och organisationsanalys, 7.5 hp (MKGA93) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 engelska
Stålkonstruktion, 7.5 hp (BYGB14) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Stärk organisationens förändringsförmåga! Teori och praktiska verktyg, 5 hp (FEAD96) VT2023 distans 25% (dag) v4-16 svenska
Svensk familjerätt och hälso- och sjukvårdsrätt, 15 hp (RVGE03) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Svensk familjerätt och hälso- och sjukvårdsrätt, 15 hp (RVGE03) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 30 hp (LPGG04) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 30 hp (LPGG04) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Svenska II med didaktisk inriktning, 30 hp (SVGL12) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Svenska II med didaktisk inriktning, 30 hp (SVGL12) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Svenska II med didaktisk inriktning, 30 hp (SVGL12) VT2023 distans 100% (blandad) v3-22 svenska
Svenska språket A, 30 hp (S1GA10) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Svenska språket B, 30 hp (S1GB10) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Systemimplementeringsteknik, 5 hp (ISGB11) VT2023 campus 50% (dag) v9-15 svenska
Systemintegration, 7.5 hp (ISGC15) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Sår och sårbehandling II, 7.5 hp (KMA135) VT2023 campus 100% (dag) v18-22 svenska
Teknik för hållbarhetsbedömning, 10 hp (EMAD27) VT2023 campus 33% (dag) v3-22 svenska
Teknisk Termodynamik, 7.5 hp (EMGA91) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Tema Barn och Barndom, 30 hp (LPGF10) VT2023 distans 100% (dag) v3-22 svenska
Tema lärande och utveckling, 30 hp (LPGF20) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Tema lärande och utveckling - Arbetsintegrerad variant, 22.5 hp (LPGF22) VT2023 distans 75% (dag) v3-22 svenska
Teoretiska och metodologiska ansatser inom forskningsfälten utbildningsledning och skolutveckling, 15 hp (PAAU81) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Teori och praktik i grundläggande operationssjukvård inom perioperativ vård , 7.5 hp (KMA611) VT2023 distans 100% (dag) v15-19 svenska
Teori och praktik i grundläggande operationssjukvård inom perioperativ vård , 7.5 hp (KMA621) VT2023 distans 100% (dag) v15-19 svenska
Teoribildning inom riskhantering, 7.5 hp (RHAD02) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Textanalys, 7.5 hp (S1GA14) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
The Swedish Welfare State Model, 7.5 hp (SVGE20) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 engelska
The Swedish Welfare State Model, 7.5 hp (SVGE20) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 engelska
Tillverkningsteknik, 7.5 hp (MTGC13) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Tillämpad matematik, 7.5 hp (MAGA48) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Tillämpad strömningsmekanik och värmeöverföring CFD, 7.5 hp (EMGC19) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Tjänstefiering för ingenjörer, 7.5 hp (IEAD08) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Traditionstrumslagning I, 7.5 hp (MIGI31) VT2023 campus (Arvika) 25% (dag) v3-22 svenska
Trådlösa system, 5 hp (DVAD22) VT2023 campus 33% (dag) v13-22 engelska
Trådlösa system, 5 hp (DVAD22) VT2023 campus 33% (dag) v13-22 engelska
Turismvetenskap med examensarbete, 30 hp (TVGT61) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Turismvetenskapliga metoder och uppsats, 15 hp (TVGT23) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Undersökningsmetodik, 7.5 hp (STGA03) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 svenska
Uppsats - Examensarbete, 15 hp (SMGB06) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik, 15 hp (ENADS0) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 engelska
Uppsatskurs i socialt arbete, 15 hp (SMADUP) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU, 15 hp (LPAK09) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU, 15 hp (LPAK09) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund, VAL (grundnivå), 7.5 hp (LPGKV9) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Utvecklingsprojekt inom distribuerade applikationer, 5 hp (DVAD29) VT2023 campus 33% (dag) v13-22 engelska
Utvecklingsprojekt inom distribuerade applikationer, 5 hp (DVAD29) VT2023 campus 33% (dag) v13-22 engelska
Utvecklingspsykologi, 7.5 hp (PSGA86) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
VAL Förskollärare 2 - Lärande, målstyrning och undervisning, 7.5 hp (LPGV20) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Verksamhetsförlagd kemi, 15 hp (KEGCV1) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning - KPF, 15 hp (LPGK11) VT2023 distans 33% (dag) v3-30 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare, 15 hp (LPGY03) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - VAL, 7.5 hp (LPGVV3) VT2023 distans 50% (dag) v3-13 svenska
Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder, 30 hp (PSG060) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete, 30 hp (SMGA05) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Vetenskaplig metod IV, 7.5 hp (OMAD12) VT2023 campus 25% (dag) v3-22 svenska
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete VAL- yrkeslärare, 7.5 hp (LPGV06) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska
Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare, 15 hp (LPGY06) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare, 15 hp (LPGY06) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbete, 13.5 hp (SMGB03) VT2023 campus 100% (dag) v14-22 svenska
Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 15 hp (FEGC47) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Vetenskapliga metoder i omvårdnad, 7.5 hp (OMG005) VT2023 campus 100% (dag) v13-17 svenska
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi, 15 hp (BIAD12) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi, 15 hp (BIAD12) VT2023 distans 100% (dag) v13-22 engelska
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi, 15 hp (BIAD12) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 engelska
Vetenskapliga metoder, analyser och projektplanering , 7.5 hp (OHG015) VT2023 distans 100% (dag) v18-22 svenska
Vetenskapliga metoder, analyser och projektplanering , 7.5 hp (OHG115) VT2023 distans 100% (dag) v18-22 svenska
Vetenskapsteori och metod med ämnesfördjupning i specialpedagogik, 15 hp (SPAGS4) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Visuell kommunikation och design I, 30 hp (MKGA61) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Visuell kommunikation och design III, 30 hp (MKGC60) VT2023 campus 100% (dag) v3-22 svenska
Våld mot barn: att upptäcka och agera, 7.5 hp (FHAVB1) VT2023 distans 50% (dag) v13-22 svenska
Värme- och masstransport, 15 hp (EMG132) VT2023 campus 100% (dag) v13-22 svenska
Webbdesign II, 15 hp (MKGB63) VT2023 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Webbdesign II, 15 hp (MKGB63) VT2023 campus 50% (kväll) v3-22 engelska
Webbredaktörens arbete, 15 hp (MKGA49) VT2023 distans 50% (dag) v3-22 svenska
Ytfysik, 7.5 hp (FYAE03) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Ytfysik, 7.5 hp (FYAE03) VT2023 campus 50% (dag) v13-22 engelska
Ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU 60, 17 hp (LPAK70) VT2023 distans 100% (dag) v12-22 svenska
Överträdelsens litteratur, 7.5 hp (LVAD11) VT2023 distans 25% (dag) v3-22 svenska